Reactie: Staionsplein Zuid

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022
Reactie: Staionsplein Zuid

Aanleiding

 

Op 1 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het voorlopig ontwerp Stationsplein en het inrichtingsplan Stationsweg voorlopig vastgesteld. Belangrijk onderdeel hiervan is de bouw van een ondergrondse fietsenstalling en de bijbehorende herinrichting van het stationsplein aan de zuidzijde. 

TGE is vanaf het begin betrokken geweest bij de plannen voor deze herinrichting. Dit soort grootschalige herinrichtingen roept altijd veel emoties op bij buurtbewoners en onze achterban. Echter zijn wij als TGE ons er ook van bewust dat de grootschalige ontwikkelingen in met name het centrum om dit soort ingrepen vraagt. Het nog aantrekkelijker maken van de fiets en het OV is een essentieel onderdeel van de duurzame mobiliteits strategie als er zoveel nieuwe inwoners bij moeten komen.

 

Afweging

In het plangebied kunnen 60 bomen niet duurzaam behouden blijven. Deze bomen vertegenwoordigen een monetaire waarde van €194.754. Het gaat voornamelijk om witte paardekastanjes waarvan een flink deel inmiddels ook de kastanjebloedingsziekte heeft. Verplantbaarheid van de bomen is geen reële optie.  Zie de Boom Effect Analyse van van Helvoirt voor alle details.

Wel is met de gemeente afgesproken dat de te vellen houtopstanden pas dan worden gekapt als er ook daadwerkelijk ontwikkeld wordt. Indien in een later stadium blijkt dat een of meerdere bomen toch behouden kunnen blijven of langer kunnen blijven staan dan zal dit ook gebeuren. Het is dus niet de bedoeling dat alle bomen in één keer verwijderd worden, ondanks dat voor alle houtopstanden één aanvraag wordt ingediend.

Het groenplan dat als compensatie is opgesteld ziet er uitstekend uit en is ook al met TGE in een eerder stadium besproken. De monetaire waarde van het groenplan is €869.355, wat flink meer is dan officieel zou moeten. Hieruit blijkt dat de gemeente alles op alles zet om van het stationsplein zuid een groen, waterrijk en dus aangenaam verblijfsgebied te maken.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven positief tegenover voorgenomen ontwikkeling.

 

Foto: Bea Straver