Reuselstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Reuselstraat 25 juni 2017 Het betreft de voorgenomen kap van vijf elzen aan de Reuselstraat.

Afweging

Vanuit boombeheer van de Gemeente Eindhoven kreeg TGE een melding van wortelopdruk in tuinen. Bij een veldbezoek werd deze inzichtelijk gemaakt door middel van een proefsleuf. Op de foto hier onder is duidelijk te zien hoe de wortels het muurtje optillen en zelfs breken. De dikte van de wortels zijn bepaald op 10 cm. en mogen gerekend worden tot de stabiliteitwortels. De bomen hebben een leeftijd van ongeveer 40 jaar en zijn in redelijke staat. Vanuit de wet (Burgerlijk wetboek afd. 5) mag de burger binnendringende wortels weghalen op eigen perceel. Hierbij is de eis gesteld dat de bomen daar geen schade van mogen ondervinden. Helaas laten wortels, of de aanwezigheid hiervan, zich pas ‘zien’ als er enige vorm van schade is. Op dit moment zal de boom behoorlijk gaan lijden als de wortels weggenomen worden echter ligt ook het omvallen van de boom in het verschiet. Wat hieruit volgt is wachten totdat de schade dermate groot is dat deze de boomwaarde overstijgt (vanuit de bomenverordening boomwaarde versus boombezwaar). Dat kan nog jaren duren, maar eerdaags zullen de wortels het woonhuis gebruiken als ankerpunt waardoor het boombezwaar duidelijk hoger ligt en kappen van de boom verplicht is. Om te anticiperen op de situatie en het feit dat we hier spreken over vervangbare bomen (minder dan 50 jaar oud) adviseert TGE de bomen nu te vervangen onder de volgende voorwaarden:
  • Plaats een ander soort boom, geen acacia, els, of andere bekende wortelaars.
  • Breng ten minste zes kuub bomenaarde per boom aan.
  • Plant 20-25 cm omtrek terug met drie jaar verzorging en garantie.
  • Laat de bewoners een keerwand plaatsen over de gehele tuinbreedte van ten minste 1 meter diep.

Conclusie

Het vervangen van bomen die wortelopdruk geven in particuliere tuinen blijft maatwerk. In onderhavig geval is het verstandig nu de bomen te vervangen, des te eerder staat er weer volwassen groen in de straat. De situatie in de Reuselstraat is vrij uniek. Bij het opnieuw aanplanten moeten de wortels ‘gedwongen’ worden hun voeding vooral in de diepte te vinden. TGE verwacht dat de bomen één op één vervangen worden.