Schuttersbosch

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Schuttersbosch 11 janauri 2017 Het betreft de kap van 59 bomen in Schuttersbosch. De bomen staan op de percelen: ANTILOPENLAAN 2, 8. EIKVARENLAAN 5. ELANDSGANG 10, 12, 19, 24. HAZENLOOP 19, 22, 23. HEKSENKRUIDLAAN 21, 23. HERTENSPRONG 6. HINDELAAN 2, 13. RODE HEIKKOSTLAAN 10. SATERSTOELENWEG 21

Afweging

Het Schuttersbosch is inderdaad een bosgebied waar de bestemming wonen volgens het bestemmingsplan geregeld is. In het verleden zijn vaker nieuwe woonpercelen toegevoegd waardoor bomen gekapt moesten worden. De soorten waar het om handelt zijn Moeraseik, Amerikaanse eik, plataan, kastanje, Douglasspar, fijnspar, robinia, berk, beuk, conifeer, kortom een gevarieerde bosbomen. De precieze gegevens zijn terug te vinden in het rapport van Render dd 24 november, opgesteld voor Trudo. Bij een veldbezoek kon TGE het leeuwendeel van de bomen herkennen echter een aantal ontbraken (?) Ook bij navraag en gekregen digitale informatie kwam er geen duidelijk beeld naar voren. Om toch tot een advies te komen baseert TGE zich enkel op de rapportage van Renders en de genoemde bomen, waardes en grootte. Gelet op de ervaringen in het verleden blijkt de aanvrager een betrouwbare partner te zijn. Voor de toekomst worden er nieuwe afspraken gemaakt om herkenning van de bomen fysiek in beeld te brengen. Binnen de aanvraag zijn 17 bomen die het stempel waardevol dragen. Bomen vanaf 50 jaar krijgen deze waardering. De rest is jonger en valt onder de noemer vervangbaar. Dat bomen boven de 50 jaar, waardevol, moeten verdwijnen moet te maken hebben met het feit dat ze in de bebouwing staan. De bomen zijn niet onvervangbaar maar moeten in de compensatie anders beoordeeld worden.

Compensatie

De totale waarde van de bomen is bepaal op ~€ 120.000. Deze bepaling bevat een fout. De 17 waardevolle bomen moeten met een factor twee vermenigvuldigd worden.  De compensatiewaarde is hierdoor beduidend hoger. Dit moet nog gecorrigeerd worden. De herplant bestaat uit:
  • 30 stuks Betula pendula (berk)
  • 7 stuks Castanea sativa (tamme kastanje)
  • 25 stuks Fagus sylvatica (gewone beuk)
  • 40 stuks Quercus robur (inlandse eik)
De aanvangsmaat is bepaald op 16/18 cm omtrek. Dat is niet acceptabel. De gemeente plant sinds jaar en dag een aanvangsmaat van 20-25 cm aan. Zeker in een bosgebied moet de aanvangsmaat 20-25 cm zijn om enigszins met de belendende bomen te kunnen concurreren. Dit moet echt veranderd worden. Er wordt een waarde aangegeven van € 150.000 aan herplant. Nergens is te vinden waar deze waarde aan toegekend is. Een specificatie zou deze aanvraag compleet maken.