Standpunt TGE aangaande Vonk

Jaar: 2021
Standpunt TGE aangaande Vonk

Er bestaat nogal wat verwarring ten aanzien van het standpunt van TGE over de mogelijke ontwikkeling van Vonk in Genneper Parken. TGE heeft direct vanaf het begin aangegeven tegen ontwikkelingen in de drie groene wiggen en in dit geval specifiek in Genneper Parken te zijn. Dat geldt dus ook voor de mogelijke komst van Vonk. Vanuit dit negatieve advies is TGE door middel van bij de gemeenteraad ingediende moties, gevraagd om mee te blijven denken over een scenario waarin de gemeenteraad besluit dat Vonk er toch komt. Dit hebben wij geaccepteerd omdat we willen voorkomen dat als wij alleen tegen blijven er straks een plan komt waarbij de natuurwaarden in  het gebied en dat specifieke stuk weinig tot geen aandacht krijgt.

Wij vinden het teleurstellend dat er de indruk wordt gewekt dat wij positief tegenover de plannen staan. Dat wij meedenken aan de mogelijke ecologische invulling, wil niet zeggen dat wij voor de komst van Vonk zijn. In onze optiek was een andere locatie een beter alternatief. Ook voor het moveren van het terrein van de Leeuw waren er in onze optiek alternatieven mogelijk. Echter het budget en de bijbehorende tijdsdruk vanuit de Regiodeal van de Brainport blijken telkens weer krachtiger dan een gezonde blik op ecologisch behoud en versterking.