Strijp R moeraseik

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Strijp R moeraseik 3 februari 2016 Het betreft de kap van een moeraseik op het terrein van Strijp R. De reden is sanering van het gebied in verband met een bodemverontreiniging.

Afweging

De moeraseik staat op de grens van de gemeentegrond en de te ontwikkelen locatie. Op ongeveer 5 meter van de stam loopt een riolering waardoor eerder vervuild water is afgevoerd. Binnen de kroonprojectie is de grond ‘schoon’ althans bevindt zich geen vervuiling. Het dilemma bij deze aanvraag is of tijdens de sanering de boom alsnog het veld moet ruimen. Dit kan enkel ingeschat worden tijdens de werkzaamheden. Mocht de situatie zich voordoen dat de boom in kwestie een adequate sanering in de weg staat moet er op dat moment wel een onherroepelijke kapvergunning aanwezig zijn. Vanwege het feit dat het hier een woongebied betreft is het van een groot maatschappelijk belang dat de bodem schoon is. In die zin is de kap ook gerechtvaardigd.

Compensatie

De waarde van de boom is € 6.616 en komt geheel ten gunste aan het groencompensatiefonds. Later kan er weer uit het fonds geput worden als herplant op het terrein aan de orde is. Met de aanvrager is de afspraak gemaakt dat als de boom inderdaad moet verdwijnen dit van te voren aan TGE gemeld wordt. TGE kan zich dan overtuigen van de noodzaak. Dit laatste om zorgvuldigheid en goede communicatie te waarborgen.