Strijp S - terrein St. Lucas

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Strijp S - terrein St. Lucas 3-2-2016 Het betreffen twee bomen, een esdoorn en een kastanje die jaren geleden verplant zijn. Momenteel staan beide bomen op het terrein van St. Lucas, Schootsestraat.

Afweging

Deze kapaanvraag voert ons een tiental jaar terug in het verleden. De betreffende bomen moesten verplant worden om infrastructurele redenen. De reden van verplant kwam voort uit het feit dat deze bomen een waarde vertegenwoordigden tussen de acht en tienduizend euro. Door slecht onderhoud, verdroging en andere schadelijke condities is vier jaar geleden besloten om deze bomen een groei-impuls te geven middels het aanbrengen van onderbeplanting, het spitten van de grond, voedingspijlers en een maandelijkse controle op groei en bescherming. Dit laatste in de vorm van afgesloten hekken rondom de kroonprojectie van de bomen. Opnieuw ging het mis toen de ontwikkelaar van dit terrein zijn bouwkantoren op de wortels plaatsten en er een rijbaan met puingranulaat op de wortelpruik drukte. Op dit moment kunnen we spreken van afstervende bomen waar geen werkelijke waarde meer aan toe te kennen is. Kap is nu het laatste lot wat de bomen staat te wachten.

Compensatie

Om enigszins recht te doen aan het teloor gedane groen is een compensatie van twee platanen met een stamomtrek van 90 cm op zijn plaats. Eerder is hier een offerte van opgevraagd die neerkomt op € 4.500 per boom inclusief onderhoud, exclusief aanplant. De plaats moet op het terrein van St. Lucas plaatsvinden met de voorwaarde dat de bewoners van de Schootsestraat uitzicht op de bomen hebben.