Uitrit(ten) Strijp R

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Uitrit(ten) Strijp R 6 oktober 2016 Het betreft de mogelijke kap van maximaal 26 bomen aan de Zwaanstraat in Eindhoven. De mogelijke kap zou dienen om een tweede ontsluiting te maken voor Strijp R naar de Zwaanstraat.

Afweging

De aanleiding is op zijn zachts gezegd voorzien van een behoorlijke slag om de arm. De kwestie is dat de huidige geplande ontsluiting van Strijp R uit één uitrit bestaat. Voor zover de situatie in te schatten valt zou dat voldoende moeten zijn. Vanuit een bewonersgroep is de wens geuit om een tweede uitrit te realiseren. Deze tweede uitrit zou de kap van maximaal 26 bomen met zich meebrengen. Het standpunt van Trefpunt Groen Eindhoven is dat omwille van een soort gemak er geen bomen hoeven te verdwijnen. Ook de nieuwe bomenverordening alsook de APV laten dit niet toe. Mocht in de toekomst blijken dat de verkeersdrukte dusdanig is dat er – vanwege ‘slechts’ een uitrit – verkeersinfarcten optreden dan kan dit aanleiding zijn een tweede uitrit te overwegen. Hier mag de luchtkwaliteit een belangrijke rol spelen. Bekend is dat filevorming, naast ongemak, veel smog met zich meebrengt. In dat geval is er een legitieme reden om bomen te kappen

Compensatie

De bomen hebben een gezamenlijke waarde van ongeveer € 100.000. Ze zijn alle beneden de 50 jaar en daardoor gekwalificeerd als vervangbaar. De bomen die gekapt worden zullen ter plaatse gecompenseerd moeten worden naar evenredigheid van hun waarde (methode NVTB).

Conclusie

Mocht een kap aan de orde zijn zal Trefpunt vanuit bovenstaand principe een positief advies afgeven.