Ulenpas

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Ulenpas 9 februari 2017 Het betreft de kap van enkele bomen in een particuliere tuin. Trefpunt Groen Eindhoven heeft de kapaanvraag bekeken voor de bomen aan de Ulenpas. Bij een veldbezoek kwamen we tot dezelfde conclusie als Tom van Duuren in zijn rapport aangeeft. Drie bomen met een rode reden de andere met een groene. De compensatiewaarde mag in het bomencompensatiefonds. (~€5.200). Normaal geven wij geen advies onder de tien bomen (ex waardevolle en centrum) maar omdat we toch op pad waren hebben we deze meegenomen. Als zodanig mag dit bericht als een positief advies worden beschouwd.