Van Wassenhovestraat 21

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Van Wassenhovestraat 21 23 maart 2017 Het betreft de kap van een atlasceder aan de Wassenhovestraat in Eindhoven.

Afweging

Bij een veldbezoek is de Atlasceder bekeken. Het betreft een zeer beeldbepalend exemplaar in een voortuin. De kroonbreedte is geschat op 20 meter. De topkroon ontbreekt, deze is door snoei verwijderd. Binnen de kroon zijn meerdere gesteltakken weggehaald en de boom heeft een berucht verleden. Na een positieve VTA is er toch een zware tak uitgebroken welke op een geparkeerde auto terecht gekomen is. Helaas staat deze ceder bekend als een takbreuk gevoelige boom. Als wind- of sneeuwbelasting aan de orde zijn kunnen takken uitbreken. Inmiddels groeit de boom over het trottoir de openbare ruimte in en bezoekt hij ook de percelen van de buren. Het is alleszins begrijpelijk dat de eigenaar niet langer de verantwoordelijkheid wil dragen voor de veiligheid van de boom, kappen is terecht.

Conclusie

Hoewel de boom om een groene reden geveld mag worden zou herplant van een boom gewenst zijn. Onder dankzegging van jarenlang groengenot mag er nu afscheid van de boom genomen worden.