Vestdijk 22

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Vestdijk 22 7 juni 2016 Het betreft de kap 1 boom aan de achterzijde van Vestdijk 22.

Afweging

De kap van de boom, een haagbeuk, is nodig voor uitbreiding van het complex gebruikt voor studenten. TGE heeft tijdens een veldbezoek een gezonde haagbeuk aangetroffen die op zeer korte afstand (minder dan een meter) van de gevel staat. Hoewel de reden voor kap de uitbreiding van het gebouw is, is licht en zichtreductie al snel een tweede reden. Mocht de boom verder doorgroeien, waarom niet?, zal deze laatste reden ook gelden

Compensatie

De boom heeft een waarde van €3.600,-. Hiervoor worden twee zuilbeuken (zuiliepen of zuileiken kan ook) in dezelfde tuin aangeplant. De waarde van de herplant is gelijk aan de waarde van de haagbeuk.