Waalstraat 22

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Waalstraat 22 11 september 2016 Het betreft de kap van twee paardenkastanjes aan de Waalstraat 122.

Afweging

Inmiddels wordt dit de derde aanvraag voor deze twee bomen. Thans is er wel een noviteit, de kastanjebomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte en een enkele zwam. De (vanuit de weg gezien) rechter kastanje is inderdaad afgeschreven. Dit naar onderzoek van TGE en ondersteunend het rapport van GAP, dhr ing Ruud Vos. Voor de linkerboom is weliswaar ook de bloedingsziekte geconstateerd echter in veel mindere mate. De levensverwachting ligt hier ook hoger namelijk op 6 tot 15 jaar. De levensverwachting wordt ongetwijfeld groter als er wat onderhoud uitgevoerd wordt en de bodem beplant of geploft. Een boom van 100 jaar is een zeldzaamheid. Een kastanjeboom van 100 jaar helemaal bijzonder omdat we – vanwege de ziekte – steeds meer kastanjes verliezen in Nederland. Tot zover alle reden om deze boom te sparen. In het rapport wordt melding gemaakt dat als de linkerboom wegvalt, de rechter meer windvang krijgt en mogelijk een gevaar zou kunnen opleveren. Ook dit is geen reden tot kap. Op een vrij eenvoudige en goedkope manier is vast te stellen of de boom gevaar loopt bij storm. Een zogenaamde trekproef is hier een beproefd (en in Eindhoven vaak gebruikt) middel voor. Om de eigenaar niet op kosten te jagen stelt TGE voor om de trekproef uit het bomencompensatiefonds te financieren.

Conclusie

Eén boom is duidelijk afgeschreven. De andere verkeerd nog in redelijke staat. Een boom vellen van 100 jaar die met een simpel testje te redden valt is zeer tegen de boomverordening in werken. Dit soort beeldbepalende bomen sieren Eindhoven.