Willemstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Willemstraat 9 februari 2017 Het betreft de kap van één centrumboom aan de Willemstraat.

Afweging

De honingboom die aan het begin van de Willemstraat staat (gezien vanuit de Keizersgracht) vertoont geen enkele groei. Met een omtrek van 45 cm valt hij net binnen de kapvergunning maar is nauwelijks gegroeid vanaf de aanplantmaat. Opvallend is dat op deze plek zelfs geen honingboom wil groeien, deze staat bekend als sterke boom die weinig eisen heeft m.b.t. de groeiplaats.

Compensatie

De boom wordt door eenzelfde soort herplant. Wij adviseren om de groeiplaats te voorzien van voldoende bomenaarde.