Willemstraat 28

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2016
Willemstraat 28 22 maart 2016 Het verplanten van vier bomen op het perceel aan de Willemstraat 28 Eindhoven.

Afweging

Op het perceel aan de Willemstraat komt een appartementencomplex waar 101appartementen gebouwd worden. Er is met het ontwerp goed rekening gehouden met het bestaande groen. Op deze wijze hoeven er slechts vier bomen te verdwijnen om de bouw mogelijk te maken. Rekening houdend met centrumgebied waar de bomen een grotere waarde hebben is dit een verstandige ontwikkeling.

Compensatie

De vier bomen, alle metasequoia’s, worden verplant en krijgen op het terrein een nieuwe plaats. Boombedrijf Renders uit Riethoven heeft een onderzoek ingesteld naar de verplantbaarheid van de bomen. TGE heeft zeer diverse ervaringen met het verplanten van bomen. Renders acht de slagingskans tussen de 75 en 100%. TGE adviseert om het aanslaan van de bomen goed in de gaten te houden. Als de boom na drie jaar nog altijd in een redelijke staat verkeerd kan de verplanting als geslaagd beschouwd worden. Mocht dit niet het geval zijn dan moet de boom vervangen worden door een vergelijkbaar exemplaar qua hoogte en stamdiameter respectievelijk 11 meter en 35 cm. De huidige waarde per boom is € 1927 (maal vier is € 7078). Mocht de actie mislukken dan is er een schade van vijf maak 7078 = 35.390 euro, we melden dit maar even.

Resumé

TGE hoopt dat de actie slaagt, tenslotte wordt hiermee wel het groen behouden.