BIC Fase 1

 • Datum: 11 maart 2020
 • Na jarenlang ‘praten en plannen’ staat het eerste deel van de Brainport Industries Campus (BIC) in het westen van Eindhoven. Op 200 hectare terrein moet hier de ‘industrie van de toekomst’ komen. Gelukkig heeft de natuur een belangrijke rol in het plan. Maar welke precies? Tijd om eens een kijkje te nemen bij BIC Fase 1.

  Groene plannen

  Op BIC moeten de meest innovatieve en succesvolle bedrijven en instituten uit de Brainport regio bij elkaar komen als één geheel. Daarbij is zowel de bebouwing als het groen erom heen onderdeel van een groot plan. 120 hectare is voor natuurontwikkeling bestemd, 80 hectare is gereserveerd voor industrie en haar directe omgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor het groen en gaat het gebied ‘ecologisch opplussen’. Hierbij streeft ze naar een levendig cultuurlandschap. Dit betekent een afwisseling van weides, bossen, heide, poelen etc. Om dit te bereiken wordt er ook nieuwe natuur aangelegd. Denk hierbij aan bosstruweel, meerstammige bomen, heesters, klimplanten en zoomvegetatie.

  Fase 1

  BIC Fase 1 valt binnen een groter plan dat 4 fasen omvat. Op het terrein zullen meerdere panden verrijzen. Momenteel is BIC 1 klaar, er wordt gewerkt én het is toegankelijk voor publiek. Ook rondom het pand zijn al stukken groen onder handen genomen. Op de voormalige landbouwgrond vind je, onder andere, een vaste planten border, een bloemen- en kruidenrijke border. Ook zijn grascirkels, een graspad en een speelveld aangelegd. De grond wordt hiermee omgetoverd tot een biodiverser landschap. Met de komst van een aantal wadi’s is ook het waterbergend vermogen verhoogd.

  Waken

  Voor dit plan zullen bomen gekapt worden, maar wij zijn erg blij met de boscompensatie. Deze is namelijk opgehoogd met een plus van zo’n 50%. In de komende maanden gaan wij aan tafel om met de gemeente de volgende fasen van dit grote project in beeld te krijgen. Wij blijven daarbij waken over de uitvoering van de afspraken over natuur- en boscompensatie.

  Wil je zélf een kijkje gaan nemen in en rondom BIC? Dat kan. Zowel de natuur als het gebouw zijn vrij te bezoeken. Het adres: BIC 1, 5657 BX Eindhoven

  https://www.brainportindustriescampus.com/en/home

  Bosbios bij het ‘t Wasven

  Lees meer
  GroenKids

  Lees meer
  Een groen Clausplein!

  Lees meer
  Mezenkasten & biodiversiteit tegen eikenprocessierups

  Lees meer