Bomenplan Milieudefensie

 • Datum: 20 februari 2020
 • Milieudefensie stelt zich de komende tijd de ambitie om 750.000 extra bomen in het MRE-gebied te laten aanplanten. Een prachtig initiatief! Wij, als TGE, helpen een handje.

  In oktober 2019 brachten Groen Links en de SP het Nationaal Bomenplan uit. Daarin doen zij diverse aanbevelingen voor een nieuw bosbouwbeleid. Onder andere om ‘per Nederlander een nieuwe boom aan te planten’. Als we dit plant adopteren voor de Metropool Regio Eindhoven, komen we uit op 750.000 bomen. Onze regio telt namelijk 750.000 inwoners, verspreid over 145.800 hectare.

  5300 voetbalvelden

  Milieudefensie Eindhoven vraagt de 21 Gemeenten binnen het MRE-gebied de uitvoering van dit Bomenplan te faciliteren: 5300 voetbalvelden aan nieuw bos behalen is een mooie en uitdagende klus. Daarbij heeft Milieudefensie een goed netwerk met expertise op het gebied van o.a. bosbeheer en grondposities.

  De eerste stap is een zoektocht naar gebieden die zich lenen voor bosaanplant. Daarbij kijkt Milieudefensie naar ligging én eigendomssituatie. Ook vraagt ze gemeenteraden en de bestuurders om zich sterk te maken voor een vergroting van het bosgebied in het MRE-gebied, om onderling beleid te voeren en uitvoeringsprogramma ’s te ontwerpen. Natuurgebieden en bossen moeten bovendien beter op elkaar aansluiten. Wij adviseren Milieudefensie om voor de nieuwe bossen gebruik te maken van bestaande landbouwgronden die uit de pacht komen. Op deze manier zorgen de bossen voor een ecologische verbetering. Bestaande natuur omvormen naar bos is, naar onze mening, niet gewenst.  

  Bomen

  Als TGE zijn we erg blij met dit plan, bomen hebben belangrijke functies in onze samenleving. Ze leveren verblijfswaarde, zuiveren de lucht, koelen de omgeving, zorgen voor biodiversiteit, CO2 opslag en leveren waardevolle producten aan het einde van hun levensduur. Ook bieden ze hulp bij storm- en droogteschade én klimaatadaptatie. Wij, als TGE, stellen onze gebiedskennis en netwerk aan Milieudefensie beschikbaar. We hopen snel concrete plannen van dit mooie initiatief te kunnen delen!

  Ideeën?

  Heb je ideeën voor locaties voor bosaanplant? Of ben/ken je iemand die een rol kan spelen in het realiseren van dit bomenplan? Wees welkom en stuur een e-mail aan: Paul Teeuwen (pcrteeuwen@hotmail.com)

  Download het ‘Nationaal Bomenplan’ (1,72 MB)

  Nieuw boek: ‘Bescherming van biodiversiteit’

  Lees meer
  Preventieve bestrijding eikenprocessierups

  Lees meer
  Folder ‘Subsidies en Fondsen voor groene burgerinitiatieven’

  Lees meer
  Clausplein, de schop is de grond in!

  Lees meer