Clausplein, de schop is de grond in!

 • Datum: 11 maart 2020
 • Het duurde even, maar het Clausplein wordt nu echt groen! Van het stenen plein nemen we dus snel afscheid. In 2017 en 2018 besteedden we veel tijd aan het vergroenen van het Clausplein. Helaas was de gemeente genoodzaakt om ‘pas op de plaats’ te maken. De kosten voor het project bleken veel hoger dan voorzien. Inmiddels is het ontwerp aangepast en is de eerste schop de grond in.

  Een groen voorjaar

  Aannemer DonkerGroen Eindhoven begon enkele weken geleden met het werk op het Clausplein. Het wordt een groene oase midden in de stad waar sterk de nadruk ligt op biodiversiteit, waterberging en koelte. Het ontwerp is het resultaat van diverse brainstormsessies met belanghebbenden zoals ondernemers, instanties en omwonenden.

  Het ontwerp

  De bestaande platanen bij woontoren De Regent blijven staan, maar worden voorzien van onderbeplanting. De rest van het plein wordt verlaagd en krijgt een parkachtige aankleding met stukken gras, bloemen, struiken en enkele bomen. Tussendoor komen wandelpaden en op de parkeergarage wordt een waterberging aangelegd. Daarin wordt regenwater opgevangen én hergebruikt. Hiermee wordt het dus niet afgevoerd naar het riool. Het project krijgt om deze reden ook een bijdrage van UnaLab, een fonds van de Europese Unie voor de klimaatbestendige stad. Tegen de Witte Dame aan blijft een strook stenen liggen voor leveranciers en terras. Zoveel mogelijk materiaal, zoals bestrating en straatmeubilair, wordt hergebruikt.

  Bosbios bij het ‘t Wasven

  Lees meer
  GroenKids

  Lees meer
  Een groen Clausplein!

  Lees meer
  Mezenkasten & biodiversiteit tegen eikenprocessierups

  Lees meer