Even bomen met… Bernard Gerard

 • Datum: 22 juni 2018
 • Sommige kennen Bernard misschien als raadslid. Hij zat namelijk 20 jaar in de gemeenteraad van Eindhoven voor de SP. Bernard is secretaris van het Beraad Vlieghinder Moet Minder, doet werk voor de Brabantse Milieu Federatie, Milieudefensie en heeft ook nog tijd voor een studie milieukunde aan de Open Universiteit. Vandaag vertelt hij over het werk van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), waar ook het Trefpunt Groen Eindhoven bij aangesloten is.

  Gaandeweg steeds meer geïnteresseerd geraakt

  “Via de SP kwam ik in contact met de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW). In eerste instantie kwam ik dus bij het vliegveld uit om politieke redenen. Ik heb ook altijd interesse gehad in het aspect van atmosferische emissies, fijnstof, No2, benzeen en dat soort stoffen. Zo ben ik gaandeweg steeds meer geïnteresseerd geraakt in de effecten van het vliegen. Toen het vliegveld ook voor commerciële vluchten van prijsvechters werd opengesteld, kwamen we tot de conclusie dat de organisaties die zich bezig hielden met de overlast van het vliegveld, te zwak waren. Al die argumenten samen hebben ertoe geleid dat wij een platform hebben opgericht. Dat was gebaseerd op 10 stellingen. Het heette toen ook de 10 geboden voor Eindhoven Airport. We waren een soort externe Klankbordgroep voor de mensen aan de ‘Alders Tafel ‘.* We hebben destijds bereikt dat er niet 53.000 vliegbewegingen, maar 43.000 vliegbewegingen per jaar toegestaan werden. De openingstijden had men willen verruimen van 07.00 uur tot 0.00 uur. Dat is 23.30 uur geworden. Ook is er een boeteregeling wanneer vliegtijden worden overschreden. Daar hebben we destijds veel actie voor gevoerd.”

  Breder dan alleen geluid

  “Toen de gebruiksvergunning, waarin die regels staan, klaar was, wisten we dat de hele discussie weer opnieuw zou beginnen. Want eind 2019 loopt de gebruiksvergunning ten einde. In 20156, een jaar van relatieve rust, hebben we besloten om ons ons opnieuw te organiseren. Toen hebben we ook besloten om onze thematiek breder te maken dan alleen geluid. Nu hebben we nadrukkelijk klimaat, atmosferische emissies , parkeren en waardedaling van het vastgoed opgenomen in ons Manifest. Dat heeft nu 12 stellingen en we hebben onze naam omgedoopt tot ‘Beraad Vlieghinder Moet Minder’.”

  Het gevoel van onmogelijkheid is aan het verdwijnen

  “Voor de duidelijkheid, wij zijn niet tegen vliegen. Wij zelfs niet principieel tegen de groei van het vliegen, maar wij vinden dat de hinder van het vliegen niet mag toenemen. En dat als het vliegveld meer vliegtuigbewegingen wil, dat ze dat moeten verdienen met technische maatregelen. Dus met stillere, schonere, zuinigere vliegtuigen, waarbij de halve winst aan de omgeving en het milieu ten goede komt. Die eisen hebben we uitgewerkt in een document. Tot nu toe luistert het Ministerie nog niet zo. Ze voeren namelijk een heel andere discussie dan wij. Wij zetten de gevolgen centraal en het Ministerie stelt de groei voorop. Gelukkig komt de discussie over het klimaat en fijnstof nu op meerdere plekken op gang. Ook zijn de grote natuurorganisaties, zoals Greenpeace en Natuur en Milieu zich met vliegen bezig gaan houden. Tot voor kort deden die niets aan vliegen. Mede omdat men het onmogelijk achtte om Schiphol te verslaan, denk ik. Maar het gevoel van onmogelijkheid is nu een beetje aan het verdwijnen.”

  Een factor waar men niet omheen kan

  “Wat wij willen is dat de regio zich als een blok opstelt tegen het Ministerie. Daarom hopen we dat zo veel mogelijk organisaties bij ons aan sluiten. Dat zijn er nu 31, waaronder het Trefpunt Groen Eindhoven. Ook natuurlijke personen kunnen zich aansluiten. Dat zijn er tot nu toe ruim 2000. We proberen op die manier een factor te zijn waar men niet om heen kan. Ook proberen we meer kennis te hebben dan wie ook in de regio. Dat lukt vrij aardig…

  Ik denk niet dat je het vliegen kunt beëindigen in de globaliserende wereld. Ik denk zelfs niet dat je de groei kunt tegenhouden, maar je kunt wel die groei inperken en de condities van het vliegen verbeteren.”

  Wil je het Beraad Vlieghinder Moet Minder ook steunen?

  Of wil je meer weten? Ga snel naar hun website!

  * De Alders Tafel is genoemd naar Hans Alders. Hij kwam in 2008 naar Eindhoven toen de luchtvaart liberaliseerde. Hans Alders moest er voor zorgen dat dat in goede banen werd geleid. Wat hij wilde week natuurlijk af van wat de omwonenden wilden voor het vliegveld. Het advies dat hij in 2010 uitbracht aan het Kabinet is in 2013 omgezet in formele regelgeving.

   

   

  Bomenplan Milieudefensie

  Lees meer
  Bosbeheer voorjaar 2020

  Lees meer
  Workshop: Water in de tuin

  Lees meer
  Kapadvies Antoon Coolenlaan 1a, Brabant Water

  Lees meer