Even bomen met… Kees van Grevenbroek

 • Datum: 12 april 2018
 • Kees is kartrekker van de natuurwerkgroep van het Groendomein Wasven en woont zelfs in het gebied, al 30 jaar. Het gebied kent hij dus op zijn duimpje. Kees is bezig met een bijzonder groenproject op het Wasven, samen met de gemeente Eindhoven en ProRail. Hij vertelt…

  “Vorig jaar kregen we een extra stuk grond in beheer. Dat stuk loopt langs het spoor. Als je weleens in de trein hebt gezeten, zie je dat het bijna altijd groen is langs het spoor. In dat groen kruipen allerlei beestjes. Spoorlijnen zijn dus ecologische verbindingen. Maar als je niets aan de struiken en bosjes doet, dan groeit het dicht. En dan komt ProRail met zijn mannen en apparatuur. Ze maaien, voor de veiligheid op het spoor natuurlijk, alles kaal. Dan kan het er weer een paar jaar tegenaan. Wij hadden bedacht: dat onderhoud langs het spoor in het Wasvengebied, dat kunnen wij eigenlijk ook wel doen. Maar dan anders! Als we ProRail nu eens bellen. En we vragen ook iemand van de gemeente er bij om hier een mooie samenwerking van te maken.”

  Populieren en mussen

  “Een paar weken geleden hebben we de onderhoudsmannen van ProRail en Frank Verhagen, groenbeheerder van het buitengebied van de gemeente Eindhoven, uitgenodigd. Samen zijn we langs het spoor gelopen en we zijn begonnen met het maken van afspraken. ProRail blijft de binnenkant van de spoorbaan onderhouden, want dat is verboden terrein. De buitenkant, dat doen wij met onze vrijwilligers, in samenspraak met de gemeente. Er staat bijvoorbeeld een rij populieren langs het spoor. Die worden groter en groter natuurlijk. ProRail zegt terecht: als die bomen blijven groeien, is het niet meer veilig. Als het een keer gaat stormen en zo’n boom valt op het spoor, dan hebben we een groot probleem. Daarom hebben we voorgesteld: als wij die bomen nu eens knotten. Want in de Hofstraat, aan de overkant van het spoor, zitten heel veel mussen. Die gebruiken de bomen en het struweel rondom de bomen om in te kruipen.”

  Knoesten met gaten voor vogels en insecten

  Het struweel laten we voorlopig staan. Inmiddels is wel de helft van de bomen weggehaald en de andere helft tot op één meter hoogte geknot. Dat knotten hebben we speciaal op één meter gedaan. Dan heb je geen trap nodig, wel zo veilig in de toekomst voor onze vrijwilligers. Vanaf nu gaan we ze knotten, om en om. Over een jaar of 5 knotten we ze weer en blijven die cyclus herhalen. Over 20 jaar zijn de bomen van die knoesten met gaten waar allerlei vogels en insecten in kunnen kruipen.”

  Bloemenrand langs het spoor

  “Langs het spoor ligt ook de waranda-akker, ingezaaid met wintertarwe. We willen daar een bloemenrand omheen inzaaien voor de insecten en in de winter zijn de zaden voor de vogels. Dat zaad kost nogal wat. Gelukkig had Frank Verhagen nog een paar kilo dat we konden zaaien en we hadden zelf ook nog wat. Het zou mooi zijn dat ProRail in de toekomst daar aan wil bijdragen. In ruil voor die bijdrage maken wij mooie foto’s en een verslagje over de hele beheerstrook. Dat kan ProRail dan weer gebruiken als promotiemateriaal. Mensen zitten vaak even te wachten in de trein als die het station nog niet in kan. Dan kunnen ze naar buiten kijken en even genieten van prachtige bloemen.”

  Vlaamse gaaien en eikels

  “Vroeger lag er langs het spoor ook een paardenweitje, met badkuip. De Vlaamse gaaien hebben daar, nadat het paard was vertrokken, eikels in de grond gestopt. Nu is het een eikenbosje geworden. Maar goed, dat bosje wordt ook groter en groter. Als je niks doet, krijg je een gevaarlijke situatie: geen zicht meer op de overgang, de bomen te dicht bij het spoor. Dat bosje willen we beheren als hakhoutbosje. We gaan het om de 5 a 10 jaar afwisselend dunnen, zodat je het laag en hoog houdt. Dan hou je iets over voor de beesten die er al zitten. En dan ligt er nog een stuk originele heide langs het spoor, tot bijna in het centrum aan toe. Daar hebben we ook plannen voor die we zelfs al voor een deel aan het uitvoeren zijn. Daar kom ik graag nog een keer op terug!”

  Zoveel mogelijk biodiversiteit

  “Dit onderhoud doen we samen met een groep enthousiaste vrijwilligers van de natuurwerkgroep Wasven Tongelre. We proberen zoveel mogelijk biodiversiteit in het Wasven te krijgen en te behouden. Op de 20 hectare hebben we: bos, vennen, heide, natuurakkers, bloemenranden en struweel. We zouden het fantastisch vinden als we een faunaverbinding kregen met de Karpen. Want daar zit de kamsalamander. Onze wens is dat die ook onze kant op kan komen.”

  Akkervogelproject: Eindhoven doet mee!

  Lees meer
  De bever in centrum Eindhoven!

  Lees meer
  Fijne feestdagen!

  Lees meer
  Missie Bladgoud

  Lees meer