Veelgestelde vragen

"In de jaren 1998, 1999 en 2000 kreeg de gemeente Eindhoven per jaar ongeveer honderd bezwaarschriften binnen, hoofdzakelijk gericht tegen aanvragen voor een kapvergunning. Een onhoudbare situatie."

"Omdat bezwaarschriften de gemeente heel veel geld kosten. De behandeling van één bezwaar kost ongeveer € 10.000. Volgt een gang naar de rechter, dan wordt dat al gauw € 30.000. En dan hebben we het nog niet over de vertraging die het project oploopt en de kosten om bouw- en bestemmingsplannen aan te passen. Met de oprichting van Trefpunt Groen Eindhoven is het aantal bezwaren gedaald naar een of twee per jaar. Tel uit je winst."

"Absoluut niet. Trefpunt Groen Eindhoven is een onafhankelijke stichting. Je kunt ons zien als een vakbond van de groengroepen. In feite worden we betaald uit de opbrengsten van ons werk. Het loon van de coördinator en zijn assistente, het onderhoud van de website en de organisatie van uiteenlopende activiteiten waaronder minicongressen kost de gemeente per jaar ongeveer honderdduizend euro. Dat is een schijntje als je ziet wat het trefpunt oplevert. Wethouder Schreurs heeft becijferd dat Trefpunt Groen Eindhoven de gemeente alleen al in 2008 ongeveer acht miljoen euro heeft bespaard."

"Stormachtig. In 2002, het eerste jaar, hadden we zeven projecten om handen, het jaar erop twintig en nu zijn het er ongeveer tweehonderd per jaar. Trekt de economie aan, dan stijgt dat aantal met nog eens vijftig procent. Maar niet alleen het aantal projecten neemt toe, ook de complexiteit ervan."

"Nee, het model had tijd nodig om te groeien. Zowel de aangesloten groepen als de gemeente bekeken het trefpunt aanvankelijk met argwaan. Het trefpunt heeft zich moeten bewijzen."

De manier waarop we met de gemeente samenwerken. Die werkwijze is meteen al in 2002 vastgelegd in een protocol. Wij hebben geen inspraak maar ‘beginspraak’. In principe zit Trefpunt Groen Eindhoven vanaf de prilste planvorming met de gemeente om de tafel. Als je in die fase al kunt meepraten en het belang van duurzaamheid en groen kunt borgen, voorkom je dure en lastige ingrepen achteraf.

"Nee, er zijn maar elf gemeenten met een trefpunt groen. Het is dus best bijzonder."

"Ruwweg 1/3 van onze capaciteit besteden we aan de beoordeling van kapvergunningen, 1/3 aan de beantwoording van vragen van bij ons aangesloten groepen of de gemeente en 1/3 aan overige zaken, zoals meedenken over stedenbouwkundige projecten en het beoordelen van bestemmingsplannen."

"Veel. En we benutten hem goed. Worden onze eisen afgewezen, dan volgt een rechtsgang. Die is duur en kost veel tijd. Als een rechtsgang kan worden voorkomen, besparen we veel geld. Dat argument gebruiken we om te onderhandelen over een goede compensatie."

Antwoord