Groen Café op 2 juni ’22: ”Een gezonde bodem in het Stedelijk gebied van Eindhoven”. Zien we je daar?

 • Datum: 10 mei 2022
 • Eindhoven bruist van de ontwikkelingen, ook op het gebied van groen en duurzaamheid. Het thema is de laatste jaren steeds prominenter op de agenda komen te staan, en dat is maar goed ook! Er zijn dan ook een heleboel verenigingen, stichtingen en groepen actief met onderwerpen die met deze thema’s te maken hebben. Stuk voor stuk initiatieven die met veel passie een bijdrage leveren aan een gezond, duurzaam en groen Eindhoven. Tegelijkertijd zorgt dit voor een gefragmenteerd landschap aan onderwerpen, bijeenkomsten en bijbehorende doelgroepen.

  Wat is het Groen Café?

  Het Groen Café is een initiatief van Trefpunt Groen Eindhoven en Bibliotheek Eindhoven en Art&Tech Society. Middels het structureel organiseren van een viertal Groen Cafés per jaar willen wij voor Eindhoven een stevig podium creëren waar in brede zin aandacht wordt  besteed aan thema’s als groen, duurzaamheid en natuur in relatie tot de ontwikkeling van (regio) Eindhoven. Onze stad staat immers voor een aantal belangrijke uitdagingen in het kader van o.a. verdichting, kwaliteit van de openbare ruimte, mobiliteit en klimaatadaptatie. Stuk voor stuk onderwerpen die een sterke relatie hebben met groen en/of duurzaamheid, en die uitdagen tot dialoog en discussie. In elk Groen Café is er gelegenheid om te luisteren naar inspirerende sprekers en tijdens het debat te discussiëren over actuele onderwerpen. We sluiten af met een netwerkborrel waar we kunnen ontmoeten, napraten en inspireren. Welkom!

  Groen Café 2 juni 2022

  Tijdens deze editie is het onderwerp:

  Een gezonde bodem in het Stedelijk gebied van Eindhoven.

  Sprekers zijn Niels Kreb (gemeente Eindhoven) en Sven van Hedel (Brouwers Groenaannemers)

  Groenbeheerder Niels Kreb: ‘’Binnen het stedelijk gebied spelen steeds meer belangen en komt een leefbare stad onder druk te staan. Hierbij is de bodem de basis voor een leefbare stad. Verdichte en uitgeputte bodems met weinig organisch stof zijn een directe bedreiging voor de biodiversiteit en dus een leefbare stad. Om de groeiplaatsen van Eindhoven te waarborgen zijn wij als organisatie bezig met het ontwikkelen van een  ‘’Groeiplaatstool’’. Deze gereedschapskist helpt ontwerpers, bestekschrijvers, beleidsmakers, aannemers en projectontwikkelaars de juiste keuze te maken op het gebied van groeiplaatsen voor planten en bomen. Hiermee versterken we de fundatie van de voedsel Pyramide en vergroten de biodiversiteit.’’

  Omgevingsmanager Sven van Hedel (Brouwers Groen): ‘’De wereld om ons heen veranderd. De tempratuur stijgt wereldwijd en onze prachtige biodiversiteit loopt drastisch terug, helaas ook in Eindhoven. De komende tien jaar zullen de bewoners, de ondernemers, het onderwijs, de gemeente en haar groen-aannemers zij aan zij moeten werken om deze thema’s samen het hoofd te bieden. Donderdag 2 juni wil ik jullie meer vertellen over hoe wij, Brouwers Groen en gemeente Eindhoven, samenwerken binnen één bouwteam. Daarnaast wil ik jullie meer vertellen over ons living-sensoring lab, hier meten wij 24/7 die impact van onze nieuwe beheermaatregelen op bodem en beplanting. Hopelijk zie ik jullie dan!’’

  In circa drie kwartier worden deelnemers meegenomen in de toekomst van de Eindhovense bodem. Daarna is iedereen uitgenodigd om mee te praten in het debat wat wordt gehouden aan de hand van prikkelende stellingen.

  Laat je horen

  Ook ná het debat is er gelegenheid om je te laten horen. Iedereen die dat wil kan in maximaal 3 minuten een activiteit, organisatie, idee, hulpvraag aan de groep presenteren.

  En dan…

  Uiteraard is er daarna ‘netwerktijd’…. Het eerste drankje is inbegrepen bij het toegangsbewijs.

  Praktisch

  Het Groen Café vindt plaats bij de Bibliotheek Eindhoven van 19.00-22.00. Kaarten zijn hier te bestellen. De kosten bedragen € 2,50 en dit is inclusief een drankje. Overige drankjes zijn voor eigen rekening.

  Waarom vergroenen loont!

  Lees meer
  Kapadvies Gemini TU/e

  Lees meer
  Eenmalige gratis inspiratiebijeenkomst voor ondernemers: Vergroenen loont!

  Lees meer
  Groen Café op 2 juni ’22: ”Een gezonde bodem in het Stedelijk gebied van Eindhoven”. Zien we je daar?

  Lees meer