Groen Café: De impact van zonneparken op de biodiversiteit op 13 april

Type: Eenmalige activiteit

Als onderdeel van de energietransitie worden er op diverse locaties  windmolen- en zonneparken aangelegd. Steeds meer mensen krijgen  te maken met de realisatie van deze projecten, zo verschijnt er bijvoorbeeld een zonnepark naast hun woonwijk.

Als onderdeel van de energietransitie worden er op diverse locaties  windmolen- en zonneparken aangelegd. Steeds meer mensen krijgen  te maken met de realisatie van deze projecten, zo verschijnt er bijvoorbeeld een zonnepark naast hun woonwijk.

In dit Groen Café staat de vraag centraal welke impact de aanleg van zonneweides heeft op de biodiversiteit van een gebied. Vormt de aanleg een bedreiging of biedt het juist kansen om de biodiversiteit te versterken? Gaat de vaak toch al bedreigde flora en fauna helemaal verdwijnen of kan zo’n zonnepark de biodiversiteit juist behouden of versterken?

Als opstart voor een debat zal Eric Tonnaer van Vattenfall zijn licht laten schijnen over dit onderwerp. Vattenfall is actief bezig met het ontwerpen, realiseren en exploiteren van zonneparken. Eric Tonnaer is als voorzitter van de Werkgroep Ecologie binnen Holland Solar (Branch organisatie) nauw betrokken bij het EcoCertified project. In dit project wordt door bedrijven en kennisinstellingen, als TNO en de WUR  een Ecocertified-label ontwikkeld. Op basis van praktijkervaringen en onderzoek  worden richtlijnen opgesteld om de biodiversiteit en het de bodemkwaliteit bij de realisatie van parken te behouden of te verstereken.

Inmiddels worden ook  burger-experts als ‘energieboswachters’  opgeleid. Zij moeten zorgen dat de kennis en invloed van andere betrokken toeneemt. Een van de aanwezige, Kees van Grevenbroek van het Wasven, volgt momenteel zo’n opleiding voor energieboswachter en zal deelnemen aan het gesprek. Het belooft dan ook een interessante avond te worden. Deelname is gratis. Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden verplicht, dat kan hier.

Dit Groen Café start om 20.00 bij het Wasven, Celebeslaan 30, 4541 AG Eindhoven. Voor een routebeschrijving kunt u hier klikken.

Wat is het Groen Café?
Het Groen Café is een samenwerking tussen Trefpunt Groen Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven, IVN Veldhoven, Eindhoven Vessem, Art en Tech society Eindhoven en Groendomein het Wasven. Door het structureel organiseren van tien Groen Cafés per jaar willen wij voor Eindhoven een stevig podium creëren waar in brede zin aandacht wordt besteed aan thema’s als groen, duurzaamheid en natuur in relatie tot de ontwikkeling van (regio) Eindhoven. Onze stad staat immers voor een aantal belangrijke uitdagingen in het kader van o.a. verdichting, kwaliteit van de openbare ruimte, mobiliteit en klimaatadaptatie. Stuk voor stuk onderwerpen die een sterke relatie hebben met groen en/of duurzaamheid, en die uitdagen tot dialoog en discussie. In elk Groen Café is er gelegenheid om te luisteren naar inspirerende sprekers en tijdens het debat te discussiëren over actuele onderwerpen. We sluiten af met een netwerkborrel waar we kunnen ontmoeten, napraten en inspireren. Welkom!