Groen Café: Stemmen voor het waterschap: Voel jij nattigheid? - Terugblik

Type: Eenmalige activiteit

Op donderdag 2 maart was het waterschapsverkiezingsdebat. Het debat is geopend door Erik de Ridder, watergraaf bij waterschap de Dommel. Na een inleiding over het waterschap gaf hij het woord aan Anouk van der Pol van Ambassy of water.

Erik de Ridder gaf ons uitleg over het waterschap. Het algemeen bestuur van waterschap de Dommel stelt het beleid voor het waterschap vast. Het ziet erop toe dat het waterschap het werk slim en op een goede manier uitvoert. Dat bestuur bestaat uit 30 leden. De waterschapsverkiezingen vullen 26 zetels in. De overgebleven vier zetels zijn namelijk toebedeeld aan de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. De watergraaf is voorzitter van het algemeen bestuur.

We hebben te maken met druk op ruimte, meer gebruik grondwater, stikstof en de biodiversiteit gaat achteruit. Daarnaast hebben we steeds meer wateroverlast en droogte. Landbouw, natuur en onze stad hebben daar veel hinder van, verandering is dus nodig! Watergraaf Erik de Ridder nam ons mee in de drie principes van watertransitie, namelijk;

 

  1. Elke druppel vasthouden waar die valt;
  2. Functies passen zich aan het bodem en watersystemen aan;
  3. Wat schoon is moet schoon blijven.

 

Na deze uitleg gaf Erik de Ridder het woord aan Anouk van der Pol. Zij heeft het debat tussen de verschillende partijen begeleid. Alle verkiesbare partijen hebben hun mening kunnen geven over de twee onderstaande stellingen.

Stelling 1: We moeten de agrariërs betalen voor het vasthouden van water

Stelling 2: Zuiveringsheffing voor inwoners, een vast bedrag of afhankelijk van watergebruik?

Wil je hierover meer informatie?
Een stemwijzer kan je al een stukje op weg helpen. Zoek op Stemwijzer Waterschap De Dommel. https://dommel.mijnstem.nl/