Groen Café: Trees in the lead - Retrospective/terugblik

Type: Eenmalige activiteit

Scroll even naar beneden voor de Nederlandse tekst.

With more than 20 attendees, our first English Groen Café was a success. Speaker Tom van Duuren spoke about the (migration) background of trees in Eindhoven with a lot of interaction and humour. Which trees are indigenous and suit the climate? Which trees from Lebanon, the United States and other faraway places are in Eindhoven, and how did they end up here?

Using beautiful photos, Tom talked the diverse audience through his story, with a special focus on the change in non-native tree species and the change and improvement in tree maintenance. For instance, more and more compost, dead wood and leaves are not cleared to support ecology and trees. Tom told us with humour and a wink that this doesn’t always go without a hitch. With some miscommunication here and there, great strides are made into the right direction, resulting in happy trees and more biodiversity.

After the lecture, there was room for questions from the audience. We thought it was great to see all the knowledge and interest from all the expats, international students, non-native speakers and other interested parties and to be able to expand our network a little bit.

Do you want to receive updates on our English Green Cafés? Send us a an e-mail at info@trefpuntgroeneindhoven.nl and we will  add you to our email list, without obligations of course.

Terugblik Groen café Trees in the Lead met Tom van Duuren

Met meer dan 20 aanwezigen was het eerste Engelse Groen café een succes. Spreker Tom van Duuren nam het publiek met veel interactie en humor mee in de (migratie) achtergrond van bomen in Eindhoven. Welke bomen zijn inheems en passen bij het klimaat, welke bomen uit Libanon, Verenigde Staten en andere verre oorden staan in Eindhoven, en hoe zijn ze hier terechtgekomen? 

Aan de hand van prachtige foto's nam Tom het diverse publiek mee in zijn verhaal, met speciale aandacht voor de verandering in uitheemse boomsoorten en de verandering en verbetering in onderhoud. Zo wordt steeds vaker compost, dood hout en bladeren niet opgeruimd om de ecologie en zo de bomen te ondersteunen. Tom vertelde ons met humor en een knipoog dat dit niet altijd zonder slag of stoot gaat. Met soms wat miscommunicatie hier en daar worden er grote stappen in de juiste richting gezet, met blije bomen en meer biodiversiteit als gevolg.

Na de lezing was er uitgebreid ruimte voor vragen uit het publiek. Ook na het evenement werd volop gesproken en kennis uitgewisseld. Wij vonden het super om alle kennis en interesse te zien bij alle expats, internationale studenten, anderstalige en andere geïnteresseerde te zien en zo ons netwerk weer een beetje uit te kunnen breiden.

Wilt updates ontvangen over onze Engelstalige of juist Nederlandstalige Groen Cafés? Stuur ons even een e-mail op info@trefpuntgroeneindhoven.nl, dan voegen aan onze engelse maillijst of onze nieuwsbrief. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan ook via de link onderaan deze pagina.

Pictures/foto's: Bea Straver