Groenonderhoud Eckartse bos deze winter

 • Datum: 20 december 2019
 • Gemeente Eindhoven gaat de komende maanden aan de slag in het Eckartse bos.

  Frank Verhagen, beheerder natuurlijke gebieden van de gemeente Eindhoven: “Het groenonderhoud in het Eckartse bos is helemaal gericht op het in stand houden of verbeteren van de biodiversiteit. Houtoogst is nooit de aanleiding om bomen te kappen. We maken geen winst met de verkoop van het hout. Een deel van het hout wordt wel geoogst om de kosten van het werk te drukken.”

  De letters op het kaartje verwijzen naar de tekst hieronder.

  A: Snoeien /uitdunnen randen

  Vooral boomvormers worden weggehaald om struiken de ruimte te geven die anders in de schaduw verdwijnen. Juist in bosranden met veel struiken en zonlicht komen veel vlinders voor.

  B: ‘Om en om’ uitdunnen van eikenrijen

  Hier zijn de bomen zo dicht op elkaar geplant dat ze niet uit kunnen groeien tot gezonde volwassen eiken, door er om en om een weg te halen ontstaat ruimte voor de blijvende bomen om uit te groeien tot grote volwassen bomen met een grote gezonde kroon.

  C: Paden en sloten vrijsnoeien

  Vrijsnoeien van overhangende takken, hierbij ontstaan ook weer zonnige plekken waar kruiden en insecten van profiteren.

  D: Weghalen van 6 laatste populieren

  De andere bomen uit deze rij zijn bij stormen al omgewaaid. Hier worden bewust geen bomen terug geplant, hierdoor ontstaat een zonnige strook waar kruiden kunnen groeien. Samen met het omringende bos zorgt dat voor meeste variatie/biodiversiteit.

  E: Verwijderen +/- 12 populieren

  Populieren worden niet heel oud. Door de bomen nu voorzichtig uit dit bosje te verwijderen, krijgen bomen en struiken die blijven staan genoeg licht om verder te groeien. Er komen veel soorten voor in dit bosje die waardevol voor de omgeving zoals meidoorn, linde en veldesdoorn.

  F: Ruimte maken voor zonlicht

  In deze bospercelen worden bomen verwijderd om ruimte te maken voor de bomen die blijven staan en om te zorgen voor meer zonlicht in de bosrand. Zo wordt de biodiversiteit van het bos behouden en/of versterkt,. Als dit niet gebeurt, zouden er maar enkele boomsoorten overblijven. Er worden ook zogenaamde rijkstrooiselsoorten geplant op de vrijgekomen stukken. Dit zijn soorten zoals bijvoorbeeld linde, kers en esdoorn, waarvan het vallend blad de verzuring van de bodem tegengaat. 

  Vacature: Coördinator

  Lees meer
  Mezenkasten & biodiversiteit tegen eikenprocessierups

  Lees meer
  Herstel natuur Genneper Parken

  Lees meer
  Jaarverslag 2019

  Lees meer