Groot onderhoud bosplantsoen Eindhovens kanaal

 • Datum: 20 oktober 2021
 • Vandaag start de gemeente met onderhoud van het bosplantsoen langs het gehele Eindhovense kanaal. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind december. Naast dat de ingrepen nodig zijn voor verkeersveiligheid, is het doel ook zeker om meer variatie in begroeiing te bevorderen en zo de biodiversiteit te ondersteunen.

  Beide kanten van het gehele kanaal worden aangepakt, van Eindhoven tot aan Helmond. Het gebied rond het kanaal is namelijk allemaal Eindhovens grondgebied!

  locatie van de werkzaamheden

  Eindbeeld

  Het eindbeeld van bosplantsoen is een samengestelde groenstructuur met beplanting van bomen, heesters, en een kruidenlaag met zowel eenjarige als vaste planten. Het is gevarieerd in plantensoort en grote, en er heeft niet één soort de overhand. Vanwege de variatie is er ook weer ruimte voor veel verschillende soorten flora en fauna. En tot slot levert zo’n systeem optimale ecosysteemdiensten (http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang/ecosysteemdiensten).

  Aard van de werkzaamheden

  De werkzaamheden bestaan uit het dunnen, snoeien en verwijderen van dode bomen. Dunnen houdt in dat bomen of struiken selectief verwijderd worden, bijvoorbeeld de snelle groeiers of dominante soorten. Zo krijgen hun buur-bomen of struiken meer ruimte en licht om te groeien. Door dunnen van het bosplantsoen kunnen de meest waardevolle bomen en struiken zich goed ontwikkelen, en wordt variatie bevorderd. Wat op zijn beurt weer zorgt voor verrijking van de biodiversiteit.

  Om dezelfde redenen wordt er ook gesnoeid. Heesters gaan zich zo verjongen en blijven langer mooi en gezond. Omdat door dunnen en snoeien meer licht kan doordringen tot de bodem, stimuleert het ook weer de ontwikkeling van kruiden.

  Snoeiwerkzaamheden in volle gang. Foto: Bea Straver.

  Beschermde planten en dieren

  Bij het onderhoud van het bosplantsoen wordt steeds een gedeelte aangepakt. Op die manier blijven er altijd dichtbegroeide plekken over waar dieren kunnen schuilen. De gemeente houdt rekening met aanwezige beschermde dier- en plantensoorten, zoals vleermuizen, egels en orchideeën. Uitgangspunt bij alle werkzaamheden zijn de Wet Natuurbescherming en de gedragscode bestendig groenbeheer.

  Dood hout

  Een verdere actie ter ondersteuning van de ecologische waarde van het gebied, is dat het dode (snoei) hout op de locatie blijft. Waar mogelijk blijven afgestorven takken aan de bomen zitten, en snoeihout wordt omgevormd tot takkenrillen, of blijft los liggen in het plantsoen. Al dit hout brengt verdere variatie aan in structuur en “biotoop”. Dood hout betekent leven voor veel soorten schimmels, kevers, spinnen, insecten, etc.

  Herhaling op andere locaties

  De gemeente is van plan dergelijke onderhoudsacties op meer locaties uit te voeren in het komende jaar. Voornamelijk in Meerhoven is onderhoud aan bosplantsoenen nodig. Eindhoven bezit 150 hectare bosplantsoen en stedelijk bos (Houtopstanden binnen de bebouwde kom).

  Foto’s bij dit artikel zijn op de plek van de werkzaamheden genomen op 27 oktober 2021, door Bea Straver.

  TGE heeft plaats voor Fair Future Generators!

  Lees meer
  Stadsgesprek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Lees meer
  Jaarverslag 2020

  Lees meer
  Nieuwe communicatiemedewerker

  Lees meer