Het landschap onder de stad

 • Datum: 30 oktober 2020
 • In opdracht van de gemeente Eindhoven stelde Archeologisch Adviesbureau RAAP het ‘Landschap onder de stad’ op. Dit rapport en de bijbehorende kaarten laat de cultuurhistorische waarde zien van gebouwen, landschappen, structuren en zelfs van individuele bomen. Vaak is dit gekoppeld aan hun ecologische waarde! Goed nieuws dus voor ons. Het kan helpen om onze argumentatie te versterken in de bescherming van bomen en gebieden.

  ‘Landschap onder de stad’ is een cultuurhistorisch onderzoek naar de overblijfselen/restanten van ons oude landschap. Het focust zich op het bebouwde gebied van Eindhoven. Door de vele ontwikkelingen is hier veel van het vroegere landelijke karakter uitgewist. Gelukkig is er zeker nog wat te herkennen dat voorkomt uit de oude structuur. Dit is het zogenaamde ‘prestedelijke landschap’. Het onbebouwde gebied van Eindhoven werd al eerder onderzocht in het rapport ‘De groene zoom van Eindhoven’ (2017).

  Doel
  Het voornaamste doel van dit rapport (en de bijbehorende kaartbijlagen) is het inzichtelijk maken en ‘op de kaart zetten’ van de aanwezige cultuurhistorische waarden in het onderzoeksgebied. Ook zijn de kenmerken vastgesteld die tot deze waarden leiden. Het onderzoek kan een bijdrage leveren aan het groenbeleidsplan dat de gemeente Eindhoven opstelt. Ook kan het input bieden voor bestemmingsplannen en helpt het ons in onze missie in natuurbehoud.

  Meedenken
  Het streven is om alle kaarten openbaar toegankelijk en inzichtelijk te maken. Op dit moment kunnen we nog input geven. Zijn er locaties waar je een bijzondere binding mee hebt? Waar je bijzondere kennis van hebt en die van belang zijn voor de cultuurhistorische waardenkaart? Mail ons dan op info@trefpuntgroeneindhoven.nl. Wij mailen je daarna het rapport en de kaarten. Tot 16 november verzamelen we reacties.

  Foto: Eén van de kaarten uit het rapport ‘Het landschap onder de stad’.


  Nieuwe lay-out Kansenkaart biodiversiteit

  Lees meer
  Stadscafé: Divers en dierrijk

  Lees meer
  Mag het licht uit?

  Lees meer
  Advies Snelfietsroute HTC-De Run

  Lees meer