Kapaanvraag Van Renesseweg

 • Datum: 19 januari 2021
 • Het advies luidt: positief

  Het betreft de voorgenomen kap van 19 houtopstanden aan de Geert Grootestraat, Van Rensseweg en Jan van Eyckgracht in Eindhoven.

  Aanleiding

  Aanleiding  is het voornemen van gemeente Eindhoven om het riool te gaan vervangen vanwege lekkage. In de huidige situatie ligt er een gescheiden rioolstelsel. Verder wordt alle verharding van gevel tot gevel binnen de plangrens verwijderd en opnieuw aangebracht. De groenstroken waar de bomen hun standplaats in hebben, of waar de standplaats aan grenst, blijven behouden.

  Uit de B.E.A van Donker Groen blijkt dat vanwege voorgenomen plannen een aantal bomen gekapt dienen te worden. Hetzij door een slechte conditie (<5 jaar), dan wel door werkzaamheden. Voor gedetailleerde analyse verwijzen wij naar het rapport van Donker Groen.

  Conclusie

  TGE staat positief tegenover de kap van de 19 bomen. Mede omdat uit gesprekken met de gemeente en in de opgenomen documentatie gebleken is dat er ruimschoots gecompenseerd gaat worden voor het ontstane verlies aan groen. Wel willen wij benadrukken om de bewoners goed op de hoogte te blijven stellen van de voorgenomen plannen.

  Kapaanvraag Van Renesseweg

  Lees meer
  Kapaanvraag Fontys campus Rachelsmolen

  Lees meer
  Kapadvies Vliegbasis Eindhoven

  Lees meer
  Kapadvies Boschdijk 544

  Lees meer