Kapadvies Clausplein

 • Datum: 23 oktober 2019
 • Het advies luidt positief.

  Het betreft de kap en compensatie van 4 platanen op het Clausplein in de binnenstad van Eindhoven. 

  Aanleiding

  Tijdens de storm van juni 2019 zijn 4 van de 7 platanen op het Clausplein onherstelbaar beschadigd. Bij drie bomen is de top uitgebroken waarmee een omvangrijk deel van de kroon weg is. Een vierde plataan is zeer scheef komen te staan. Behoud van de beschadigde plannen past niet binnen de plannen voor het vergroenen van het plein. Kap en compensatie krijgt de voorkeur.   

  Afbeelding 1 | te kappen bomen

  Afweging

  Het Clausplein wordt op korte termijn vergroend. Het definitief ontwerp hiervoor is onlangs gereed gekomen (Afbeelding 2). Met de storm van afgelopen juni zijn 4 van de 7 bestaande platanen onherstelbaar beschadigd. Met Trefpunt Groen Eindhoven is reeds besproken dat kap en compensatie van deze bomen de voorkeur geniet boven behoud. 

  De vier te kappen bomen vertegenwoordigen een waarde van €1.500 per stuk. Rekening houdende met een compensatiefactor 2 in het centrumgebied komt dit neer om een totaal te kappen boomwaarde van €12.000 euro. Deze waarde zal binnen het project ‘Vergroenen Clausplein’ worden gecompenseerd. 

  Afbeelding 2 | Definitief ontwerp

  In totaal worden 21 nieuwe bomen op het Clausplein aangeplant (zie Afbeelding 3). Ter plaatse van de te kappen platanen zullen twee grove dennen worden aangeplant. Bij de drie overgebleven platanen wordt bodemverbetering toegepast ten guste van de bomen. Tevens wordt de locatie vergroend met struikvormers en onderbeplanting. 

  Afbeelding 3 | nieuwe bomen

  Conclusie 

  Gezien de onomkeerbare schade aan de bomen stemt TGE in met kap en compensatie van de vier bestaande platanen op het Clausplein. 

  Joop van Hout en Lieke Stoffelen

  Ontwikkelvisie & Ontwikkelkader Fellenoord (Knoop XL)

  Lees meer
  Kapadvies Vesaliuslaan 23

  Lees meer
  Kapadvies Stratumseind (heroverweging zuileik nr. 9)

  Lees meer
  Kapadvies Mimosaplein

  Lees meer