Kapadvies geluidswal Meerhoven

 • Datum: 15 december 2021
 • Aanleiding 

  Op de grens van Veldhoven en Eindhoven wordt een loods gesloopt en wordt de bestaande aarden geluidswal uitgebreid. Hierbij moeten 24 bomen worden gekapt.  

  Het projectgebied ligt ten noorden van de Meerhovendreef. Het ligt tussen het perceel Grenswal 20 in Veldhoven en Voetbalvereniging DBS aan Het Schaapsdijk in Eindhoven. Op afbeelding 1 is het projectgebied globaal gemarkeerd. 

  Afbeelding 1. Luchtfoto met projectlocatie. 

  Afweging 

  Er is een bomenonderzoek uitgevoerd op de locatie. Daaruit bleek dat er in het projectgebied negentien fijnsparren (Picea abies) en vijf berken (Betula pendula) staan. Vermoedelijk zijn de fijnsparren een restant van een vroegere kerstboomkwekerij of zijn ze in de loop der jaren aangeplant als wintergroene afscheiding. De berken die ertussen of op de grondwal staan, lijken allemaal spontaan opgekomen. Gezien de standplaats en de structuur hebben ze geen zichtbaar (kwekerij-)onderhoud gehad. Afbeelding 2 toont de situatie. 

  Afbeelding 2. 

  Uit het onderzoek blijkt ook dat 6 van de 24 bomen een goede levensverwachting hebben (>15 jaar), 6 bomen een matige toekomstverwachting (6 – 15 jaar), en 9 bomen een slechte toekomstverwachting (<5 jaar). Deze laatste 9 bomen zijn aangetast door de letterzetter. Dat is een insect dat de bast van de bomen aanvreet, waardoor de boom afsterft. De laatste 3 bomen aan de noordkant van het projectgebied konden niet beoordeeld worden vanwege de ruigte eromheen.  

  De monetaire waarde van de gezamenlijke bomen wordt geschat op nog geen 2.000 EUR.  

  Compensatieplan 

  De nieuwe geluidswal komt vervolgens vol te staan met nieuw aan te planten groen. Het gaat hierbij om 34 nieuwe bomen en ongeveer 1600 vierkante meter aan heesterbeplanting (zie overzicht hieronder).  

  Door de nieuwe aanplant, en juist door de combinatie van bomen en heesters, krijgt de geluidswal een natuurlijk karakter en zal er snel een meerwaarde ontstaan voor natuur en biodiversiteit. Bovendien begrijpen we dat de geluidswal wordt aangelegd met gebiedseigen grond, dat afgegraven wordt vanwege projectontwikkelingen in de buurt. Fijn dat hiervoor gekozen is, want zo blijven gebiedseigen plantenzaden en bodemleven ook, in ieder geval voor een deel, behouden.  

  Ook wordt er ruimschoots aan de compensatieplicht voldaan. 

  Conclusie 

  Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de beoogde ontwikkeling van de geluidswal met beplanting. 

  Kapadvies ‘Ons Lourdeshof’ aan de Vlokhovenseweg

  Lees meer
  Reactie op het Landschapsplan voor de vliegfunnel Eindhoven Noordwest

  Lees meer
  Kapadvies geluidswal Meerhoven

  Lees meer
  Standpunt TGE aangaande Vonk

  Lees meer