Kapadvies Luciferstraat

 • Datum: 1 juli 2019
 • Het advies luidt: positief 

  Het betreft de kap van bestaande berkenbomen t.b.v. een nieuwe, groenere, inrichting van het plein aan de Luciferstraat, centrum Eindhoven. De bestaande berkenbomen zijn nog klein. 7 stuks zijn kapvergunningsplichtig. Deze zijn onderwerp van dit kapadvies. In afbeelding hieronder zijn de bomen uit de kapaanvraag ingetekend (nr. 1, 14, 16, 18, 19, 37 en 40).

  Situatietekening

  Afweging

  Het Don Boscoplein is momenteel een stenig plein met kleine berkenbomen. Woningbouwcorporatie Trudo wil het plein opnieuw inrichten. Hiervoor zullen de bestaande berkenbomen gekapt worden en vervangen worden door 30 nieuwe bomen. De nieuwe bomen krijgen hiermee verbeterde groeiplaatsen en het geheel krijgt een groenere uitstraling. Binnen het plangebied staan tevens drie wilgen (figuur 1, nr. 43, 44 en 45). Deze staan op een plek waar kabels en leidingen dicht bij de bomen komen. Het vervangen van deze bomen is daarmee ongewenst. De wilgen worden dan ook geïntegreerd in het nieuwe ontwerp. De afbeelding hieronder geeft een beeld van de huidige situatie. 

  Links en midden: berken in verharding, Rechts: te behouden wilgen

  In de huidige situatie beschikken de berken over een zeer slechte groeiplaats. De bomen staan in het asfalt en hebben een klein plantgat. Dit heeft geresulteerd in bomen van slechts 10 jaar die verkeren in een matige conditie. Diverse berken vertonen reeds uitstervende toppen. Gelet op de geschetste situatie zijn de bomen op deze locatie niet toekomstbestendig. De berken zullen in conditie steeds meer teruglopen. Kappen en vervangen door nieuwe bomen, gecombineerd met groeiplaatsverbetering, is hier een terechte keuze. 

  De berken met nummers 1,14, 16, 18, 19, 37 en 40 hebben een stamdiameter van ca. 15 cm en zijn daarmee kapvergunningsplichtig. Deze bomen zijn getaxeerd door FJ Boomadvies en vertegenwoordigen tezamen een waarde van € 9.500,00. 

  Compensatie

  Initiatiefnemer Trudo wil het plein vergroenen waarmee de leefbaarheid verbeterd. Er zullen dan ook diverse bomen, heesters, vaste planten, bodembedekkers en klimplanten terugkeren waarmee het geheel groener, aangenamer en klimaatbestendiger wordt. 

  Afgezien van de heesters en vaste planten zal op locatie gecompenseerd worden door aanplant van onderstaande 30 bomen:

  Deze bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €45.000,00 (incl. plaatsing, groeiplaatsverbetering en nazorg). De te kappen bomen worden hiermee ruimschoots gecompenseerd zoals bedoeld in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Het compensatieplan is hier te downloaden. 

  Conclusie

  Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het kappen en vervangen van de berken (waarvan 7 kapvergunningsplichtig) op het plein aan de Luciferstraat.

  Joop van Hout en Lieke Stoffelen

  Ontwikkelvisie & Ontwikkelkader Fellenoord (Knoop XL)

  Lees meer
  Kapadvies Vesaliuslaan 23

  Lees meer
  Kapadvies Stratumseind (heroverweging zuileik nr. 9)

  Lees meer
  Kapadvies Mimosaplein

  Lees meer