Kapadvies Vredeoord, aanvullend

 • Datum: 14 november 2018
 • Het advies luidt: positief

  Het betreft de kap van 7 bomen, aanvullend op de reeds vergunde kapaanvraag, om de ontwikkeling mogelijk te maken van Vredeoord.

  Aanleiding

  Woningbouwvereniging Sint Trudo heeft het voormalige Philipsterrein verworven voor het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk. Het project begon in 2011 en Trefpunt is gekend in alle fasen van de ontwikkeling. Het resultaat is een zeer groene wijk met een ecologische verbinding.

  Ten behoeve van de planontwikkeling van Vredeoord moeten in aanvulling op de reeds verwijderde bomen nog 7 bomen extra worden gekapt. Dit omdat er wat geschoven is met de geplande nuts- en rioleringstracés en omdat de bestaande Amerikaanse eik met zijn brede kroon te dicht op de geplande woningen komt te staan. Onderstaande bomen dienen te worden gekapt en zijn hiermee onderwerp van deze kapaanvraag.

  Nr. Boomsoort Toekomst-verwachting Reden kap
  1 Quercus robur Goed Ter plaatse van nieuw nutstracé
  97 Quercus robur Goed Ter plaatse van nieuw nuts- en rioleringstracé
  98 Quercus robur Goed Ter plaatse van nieuw nuts- en rioleringstracé
  103 Quercus robur Goed Ter plaatse van nieuwe duiker
  248 Quercus rubra Redelijk Op uitgeefbaar terrein te dicht op woning
  10 Fraxinus Excelsior Redelijk Ter plaatse van nieuw nutstracé
  11 Fraxinus Excelsior Redelijk Ter plaatse van nieuw nutstracé

  Afweging

  Eerder dit jaar is reeds een vergunning verleend voor het kappen en compenseren van 53 bomen. Door het schuiven met de nuts- en rioleringtracés, om onder meer de bomen in de Pieter Zeemansstraat te kunnen behouden, blijken een aantal bomen bij nader inzien niet inpasbaar. In overleg met Trefpunt Groen Eindhoven is besloten om voor deze aanvullende aanvraag af te wijken van de standaardprocedure voor kapaanvragen. Normaliter dient een kapaanvraag om een rode reden (t.b.v. een ruimtelijke ontwikkeling, zoals hier het geval) altijd voorzien te zijn van een waardebepaling. Dit om de hoogte van de herplantwaarde te bepalen. Trefpunt Groen Eindhoven heeft geadviseerd om deze aanvullende kapaanvraag in te dienen zonder waardebepaling, en wel om de volgende reden:

  In het geval van Vredeoord is herplant reeds geregeld ten tijde van de eerdere kapaanvraag. Het kappen van 53 bomen, ter waarde van samen ~95.000 euro, is vergund. De herplant bevat 770 bomen met een waarde van 306.000 euro.

  Aangezien er reeds met ruim €200.000 aan bomen wordt overgecompenseerd is compensatie voor de 7 aanvullende bomen uit deze kapaanvraag zeker gedekt. Gelet op de eerdere taxatie van de reeds gekapte bomen op Vredeoord én onze ervaring zullen de bomen ten hoogste getaxeerd worden op €5.000 per stuk. Uitgaande van deze maximale waarde wordt evengoed met ruim €165.000 overgecompenseerd.
  Wat TGE betreft is een waardebepaling om deze reden overbodig. Enkel de boomtaxateurs zullen we met dit rapport een plezier doen. TGE ziet dit geld liever bij de corporatie waar het maatschappelijk besteed zal worden.
  Trefpunt Groen Eindhoven heeft de 7 aanvullende bomen uit deze kapaanvraag ter plaatse bekeken en beoordeeld. De bomen verkeren alle in een redelijke tot goede conditie. Het is spijtig dat deze bomen bij nader inzien niet ingepast kunnen worden. Hier staat echter tegenover dat de bomen in de Pieter Zeemanstraat gespaard zullen blijven. Gelet op de soort, omvang en plaatsing van de bomen zijn deze vervangbaar. Dit vervangen is reeds geregeld in het inrichting- en compensatieplan voor Vredeoord.

  Conclusie

  Gelet op de aanleiding voor kap en de reeds geregelde (over)compensatie kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met het kappen van 7 extra bomen op Vredeoord

  Joop van Hout en Lieke Stoffelen

  Kapadvies Vredeoord, aanvullend 2

  Lees meer
  Kapadvies Vredeoord, aanvullend

  Lees meer
  Kapadvies halvemaanstraat

  Lees meer
  Kapadvies Schumannstraat

  Lees meer