Lezing Wet natuurbescherming

 • Datum: 21 april 2017
 • Naar een proactieve vorm van natuurbescherming met de nieuwe Wet natuurbescherming

  Donderdag 20 april was onze bijeenkomst over de nieuwe Wet natuurbescherming in de Raadszaal van het Stadhuis in Eindhoven. Dank aan dagvoorzitter Annet Goltstein, de sprekers Sander Hunink en Arjan Ooms en natuurlijk ook alle aanwezigen!

  We kijken terug op een leerzame middag met een duidelijk verzoek van Sander en Arjan tot actie om onze natuur proactief te beschermen en te ontwikkelen. Dus meer nestgelegenheden creëren, gebieden met elkaar in verbinding brengen en ideale leefomstandigheden ontwikkelen voor soorten zoals de alpenwatersalamander. Kortom: actief zoeken naar kansen, in plaats van passief opvolgen van regeltjes. Alleen dan kunnen beide doelen van de nieuwe wet behaald worden. De doelstelling van de nieuwe Wet natuurbescherming bleek namelijk tweeledig: Bescherming en ontwikkeling van gebieden en soorten én doorgang van economische ontwikkeling. Je leest het goed: de nieuwe wet vraagt om samenwerking tussen de vakgebieden ecologie en economie. Een grote uitdaging aangezien we in de praktijk vaak genoeg hebben gezien dat ecologie en economie als water en vuur zijn. De enthousiaste en vakkundige geluiden uit de zaal ten aanzien van een actieve vorm van natuurbescherming waren donderdag desalniettemin veelbelovend.  Maar of deze nieuwe wet inderdaad zal leiden tot ‘meer natuur en minder economische en ecologische knel’ hangt af van de bereidheid en welwillendheid van het bevoegd gezag (provincies, maar zeker ook gemeenten) om programmatisch en proactief aan de slag te gaan met onze mooie gebieden en bijzondere soorten. Actie dus!

  Met Sander Hunink doken we de nieuwe wet in en stonden we stil bij de kansen, uitdagingen en bedreigingen van een meer flexibele Wet natuurbescherming. Arjan Ooms liet zien hoe hij in de praktijk stadsnatuur actief versterkt  door het realiseren van projecten waarin vogels, vleermuizen en biodiversiteit centraal staan. Ondanks dit verschil in theoretische en praktische benadering van de beide heren was hun boodschap ten aanzien van de nieuwe Wet natuurbescherming eenduidig: We moeten van een passieve vorm van natuurbescherming naar een meer actieve vorm van natuurbescherming. Het is een reactie die niet uit mag blijven sinds de randvoorwaarden m.b.t. natuurbescherming flexibeler zijn geworden. Deze flexibiliteit moet leiden tot minder economische knel. Maar het blijft een Wet natuurbescherming… Dus laten we proactief te werk gaan om onze natuur te beschermen, herstellen en ontwikkelen. Want alleen wanneer we actief een buffer aan gebieden en soorten opbouwen kunnen we zonder schade aan onze natuur economische ontwikkeling toelaten. ‘Meer natuur, minder knel’ aldus Sander en Arjan. Arjan illustreerde de actieve werkwijze met enkele kleinschalige voorbeelden. Zo liet hij zien hoe biodiversiteit in de stad heel snel een impuls kan krijgen door het inzaaien van bloemrijke bermen waar bijen en vlinders op af komen. Niet alleen goed voor de natuur, maar ook nog eens voor ons levensgeluk!

  De nieuwe Wet natuurbescherming vraagt dus om een meer actieve vorm van natuurbescherming en –ontwikkeling. Dit zal niet gemakkelijk zijn. Het vraagt om een geheel andere houding en werkwijze van het bevoegd gezag. Provincies, maar ook gemeenten, zullen actief kansen moeten zoeken en realiseren. ‘Het bevoegd gezag zal meer moeten handelen vanuit de geest van de wet, in plaats van vanuit de letter van de wet’, aldus Sander Hunink. Enfin… de boodschap is duidelijk: stil zitten kan niet meer. Wij zijn benieuwd waar de nieuwe Wet natuurbescherming ons brengt. Gelukkig zijn er veel enthousiaste en vakkundige groepen en individuen om met elkaar de uitdaging van de nieuwe wet aan te gaan.

  Heeft u interesse in de presentaties van de middag? Stuur dan een e-mail naar info@trefpuntgroeneindhoven.nl.

  De foto is natuurlijk gemaakt door onze huisfotografe Bea Straver(www.beafoto.nl)!

  Waarom Vergroenen Loont!

  Lees meer
  Eenmalige gratis inspiratiebijeenkomst voor ondernemers: Vergroenen loont!

  Lees meer
  Natuurinclusief bouwen petitie

  Lees meer
  TGE heeft plaats voor Fair Future Generators!

  Lees meer