Natuurinclusief bouwen

 • Datum: 14 mei 2019
 • Sinds enkele jaren stuurt TGE samen met ecologen en experts uit ons netwerk aan op ‘natuurinclusief bouwen‘ bij nieuwbouwprojecten. Zo adviseerden we al over gierzwaluwstenen en huismusvides in wijken zoals de nieuwe Kruidenbuurt (Stratum) en plan Celcius (Tongelre). Met gesprekken enthousiasmeren, informeren en adviseren we ontwikkelaars en ontwerpers over de voordelen en uitgangspunten van natuurinclusief bouwen. Daarna leggen we dit vast in ons bestemmingsplanadvies. 

  Actieve soortenbescherming

  Het doel van dit natuurinclusief bouwen is het versterken van onze stadsecologie. We proberen zo meer soorten en meer dieren naar de stad te krijgen. Wanneer we dit met alle partners uit het ruimtelijk domein voor elkaar krijgen is het ecologisch systeem veerkrachtiger waar ook economische en maatschappelijke ontwikkelingen baat bij hebben. Simpelweg omdat ontwikkelingen dan niet meer stil gelegd hoeven te worden wanneer één huismus wordt aangetroffen. De Wet natuurbescherming noemt deze aanpak ‘actieve soortenbescherming’. 

  Afhankelijk van goodwill

  Op dit moment zijn we nog volledig afhankelijk van de goodwill van ontwikkelaars en ontwerpers. Buiten het compenseren van verblijfsplaatsen die gesloopt worden, zijn er geen regels of prikkels voor het ontwikkelen van faunavoorzieningen. Je kunt je wel voorstellen dat het veel tijd kost om steeds opnieuw ontwikkelaars te verleiden iets extra’s te doen bovenop al die regels waar ze zich al aan moeten houden.

  Puntensysteem

  Samen met een ecoloog van de gemeente Eindhoven wil TGE zoeken naar een andere vorm om te sturen op natuurinclusief bouwen. We gaan onderzoeken of op gemeentelijk niveau instrumenten ontwikkeld/uitgebreid kunnen worden om ontwikkelaars te motiveren voor natuurinclusief bouwen. Met een sturingsinstrument zoals een puntensysteem wordt het voor ontwikkelaars mogelijk interessanter om natuurinclusief te bouwen. Den Haag en Tilburg hebben hier al beleid voor ontwikkeld.

  Lieke Stoffelen

  (foto Bea Straver)

  Vacature: Coördinator

  Lees meer
  Mezenkasten & biodiversiteit tegen eikenprocessierups

  Lees meer
  Herstel natuur Genneper Parken

  Lees meer
  Jaarverslag 2019

  Lees meer