Boomgaard Acht

Type: Bewonerinitiatief

Helemaal aan de noordrand van Eindhoven ligt een monumentale hoogstamboomgraad uit het begin van de vorige eeuw. De boomgaard ligt ten zuidoost van de oude dorpskern van Acht en heeft een oppervlakte van anderhalve hectare. Een van de enige boomgaarden in Zuid-Nederland in stedelijke gebied.

De boomgaard wordt onderhouden door Stichting Werkgroep Boomgaard Acht. De werkgroep is ontstaan uit een groep lokale bewoners in de wijk Acht in Eindhoven die zich zorgen maakten over de toekomst van een oude boomgaard in hun wijk. De boomgaard, die al jaren bestond, was in verval geraakt en werd bedreigd door ontwikkelingen in de buurt. In 1994 kwamen er afspraken met de gemeente om de boomgaard op een ecologische manier te onderhouden, zonder het gebruik van kunstmest of gif.

De stichting heeft als doel om de boomgaard te behouden omdat het een belangrijk onderdeel van de wijk Acht is. De boomgaard versterkt de biodiversiteit door het planten van veel verschillende nieuwe bomen. In de boomgaard staan ongeveer 200 fruitbomen met tientallen, veelal oude appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen. Met de kleine bomen meegeteld hebben ze 300 bomen verdeeld over 175 verschillende rassen. Daarnaast zijn er 25 nestkasten die afgelopen jaar bijna allemaal bezet waren.  Sinds een paar jaar zijn er ook bloemenstroken geplant voor insecten en bijen.

De boomgaard is een belangrijk onderdeel van de wijk Acht en biedt niet alleen een prachtig uitzicht. De stichting organiseert regelmatig activiteiten en workshops om de bewoners van de wijk te betrekken bij de zorg voor de boomgaard en om hen te informeren over de waarde van groen in de stad. Daarnaast hebben ze twee keer per jaar een open dag waar bewoners van de buurt zelf hun fruit mogen plukken. Tijdens het oogstseizoen worden ook vaak manden met fruit bij de poort geplaats voor buurtbewoners, soms wordt het fruit gedoneerd aan de voedselbank.

De toekomst van Stichting Werkgroep Boomgaard Acht ziet er veelbelovend uit. De stichting heeft al een aantal grote verbeteringen aangebracht in de boomgaard en blijft zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van deze belangrijke plek in de wijk Acht. In de toekomst zal de stichting blijven werken aan het versterken van de biodiversiteit door het planten van nieuwe bomen en het onderhouden van de bestaande. Daarnaast willen ze meer inzetten op educatie voor bijvoorbeeld scholen in de wijk.

Wil je meer weten over de bomen in Boomgaard Acht? Kijk dan hier.

 

Foto's: Boomgaard Acht