De Block Acker

Type: Bewonerinitiatief

De Block Acker, moestuin van Strijp-S, is een initiatief van YellowSunshine wat zich leent als plek voor ontmoeting en om samen te leren over het verbouwen van voedsel. De missie is om wat toe te voegen aan de wereld. ‘Voor de mensen, de planten, de bloemen en de bijen. Zorg goed voor de tuin en voor elkaar!’.  Maandelijks komen vrijwilligers bijeen om in de moestuin te werken en sociaal contact op te doen.

De Block Acker

De Block Acker is in mei 2023 opgericht door het ‘creatief collectief’ van YellowSunshine: Frans, Suus en Kat. Bij The New Block is een stuk grond van 100 m2 beschikbaar gesteld. Hier is een gemeenschappelijke voedseltuin gecreëerd voor bewoners van Strijp-S en de Lijsterbesbuurt; De Block Acker. Ook anderen mogen deelnemen, de tuin is altijd open en vrij toegankelijk voor iedereen. Met materialen zoals een regenton, gieter en hark kunnen de vrijwilligers aan de slag in de moestuin.

Ondertussen hebben er al vijf samenwerkdagen plaatsgevonden waarbij er geplant, getuinierd, geoogst en zelfs van de oogst gegeten is. Afgelopen maand is de moestuin overgedragen aan de vrijwilligers zelf. Zij hebben een whatsapp groep waarin zij contact onderhouden en afspraken maken wanneer zij samen in de voedseltuin gaan werken.

Het opzetten van dit initiatief was niet alleen rozengeur en maneschijn, maar bracht ook moeilijkheden met zich mee. ‘Het was moeilijk om vrijwilligers te activeren om hiernaar toe te komen.’ Ondanks verscheidene flyer pogingen was de opkomst niet zo groot als gehoopt. ‘Maar toch hebben we er een fijne club van kunnen maken’. Daarnaast bleek met de start dat er na 30 centimeter een betonnen laag onder de grond lag. Desondanks is er een start gemaakt met de moestuin en zijn er al o.a. aardappels, courgettes, eetbare bloemen, uien, pompoenen en kruiden geoogst uit de moestuin.

Als je affiniteit hebt met moestuinen, sociaal contact op wilt doen of wat wilt leren over het verbouwen van voedsel dan is deelnemen aan de Block Acker mogelijk wat voor jou. Ben je geïnteresseerd in de Block Acker? Neem dan contact op met suus@yellowsunshine.nl of neem eens een kijkje bij de moestuin zelf!