De vergeten tuin

Type: Bewonerinitiatief

“De Vergeten Tuin” is een verborgen stukje stadsnatuur in het centrum van Eindhoven. Het is een bijzondere rustplek voor mens en dier midden in de verstedelijkte omgeving.

 

Tussen 1959 en 1978 is het terrein, waar nu de Vergeten Tuin zit, zwaar vervuild door de firma Capax die er grote hallen bouwde. Nadat firma Capax weg ging bleef de vervuilde grond onbebouwd. Omwonende van het terrein zijn het gebied zelf gaan gebruiken en beheren. Doordat het onbebouwd bleef, nam de natuur langzaam weer de leiding en werd het een mooie wilde tuin. In 2001 kreeg de buurt te horen dat tuin weg moest. De grond zou gesaneerd worden en de aangrenzende arbeidshuisjes gesloopt worden.

Een groep vrijwilligers uit de wijk hebben naar aanleiding van het nieuws de Vereniging Veldwerk opgezet. De buurt werkt samen om de bodemsanering tegen te gaan van het binnenterrein van de oude arbeidshuisjes in de Palingstraat. Toen bleek dat de sanering werd uitgesteld, ontstond de Vergeten Tuin. Zonder goedkeuring van de gemeente zijn ze aan de slag gaan, en hebben het terrein omgevormd tot natuurtuin “De Vergeten Tuin”. De sanering werdt verderop in de Willem de Zwijgerstraat d.m.v. grondwaterzuivering uitgevoerd. De gemeente raakte enthousiasme en ze kregen in 2007 een groenbestemming. Hierdoor is de toekomst van de tuin veiliggesteld.

De Vergeten Tuin is een natuurtuin geworden met diverse biotopen. Hier hebben verschillende vogels, insecten, slakken, padden en salamanders een eigen plekje in de 1800 vierkante meter tuin. De tuin is erg belangrijk voor de biodiversiteit van het centrum in Eindhoven. De dieren waren altijd al in het gebied omdat dit van oorsprong de rand van Eindhoven was. De verstedelijking heeft hen weggedreven. De Vergeten Tuin zorgt er voor dat die dieren weer een plekje hebben.

De natuur stopt niet bij de grens van de tuin. De Vergeten Tuin zorgt voor een ecologische verbinden met de andere natuurgebieden in de stad. Het behouden van stadsnatuur mag niet onderschat worden. Een gebied zoals De Vergeten Tuin is niet perse een tuin is voor de mens maar voor de natuur, en daarmee een belangrijke functie.

In het begin waren er nog onenigheid doordat sommige omwonende privileges moesten inleveren. Zo werd het gebruikt om honden uit te laten of speelde kinderen op het terrein. Maar nu ziet iedereen het voordeel van de tuin. Veel bewoners raken enthousiast dat de natuur weer terug is in de stad. De vogels fluiten en de salamanders kom je tegen in je tuin.

Het bijzonderdere aan deze tuin maakt niet perse dat het een inheemse tuin is, maar doordat het vanuit eigen initiatief kwam. De Vereniging Veldwerk heeft door op eigen initiatief te starten met de ontwikkeling van de Vergeten Tuin laten zien wat je kunt bereiken als je met een aantal buurtbewoners voortvarend aan de slag gaat. Behalve de groenbestemming in 2007 kreeg Vereniging Veldwerk in 2010 een groene handdruk ontvangen om te besteden aan de tuin voor nog meer biodiversiteit. En in 2022 hebben ze een waarderingssubsidie ontvangen van de gemeente Eindhoven.

De tuin is elke eerste zondag van de maand geopend van 12 uur tot 16 uur.

Klik hier voor de website van de vergeten tuin.

Foto's: De Vergeten Tuin