Fietsersbond Eindhoven

Type: Partner

Fietsersbond Eindhoven is een lokale afdeling van Fietsersbond Nederland. Het doel van de Fietsersbond is kort gezegd het verkeer ‘fietsveilig’ en ‘fietsvriendelijk’ te maken. Fietsvriendelijk betekent dat het verkeer zó is ingericht dat het fietsen aanmoedigt: van de aanleg en het onderhoud van fietspaden tot en met de afstelling van verkeerslichten.

De Fietsersbond afdeling Eindhoven wil actief de belangen van fietsers behartigen in Eindhoven. Dit willen zij bereiken door invloed uit te oefenen op beslissingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en verkeer. Hiervoor staan zij in contact met diverse samenwerkingspartners, waaronder Trefpunt Groen Eindhoven.