Groendomein Wasven

Type: Partner

Het groendomein Wasven is een combinatie van landgoed en landbouw, waar mens, dier en plant al eeuwen samenleven. Ingeklemd tussen wegen en de oprukkende stad heeft het groendomein zijn karakter weten te behouden. Een veelzijdige landschappelijke lappendeken, gezamenlijk duurzaam ontwikkeld, door en voor ons allemaal.

Het groendomein Wasven heeft een rijke historie. In de 19e eeuw kreeg het zijn huidige vorm: een volgroeid landgoedbos met boerenerf en akkerland. Een combinatie van aangenaam vertoeven en verbouwen. Het is nu een gemeenschappelijk bezit, gevormd door bewoners die de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving.

Het Wasven is een groene oase van 24 hectare. In het gebied tref je allerlei landschapselementen aan zoals heide, vennen, akkers, heggen, lanen en bossages. Die worden ecotopen genoemd. Het is een lappendeken, die is ontstaan door eeuwenlange bewoning en ontginning en die kenmerkend is voor het beekdal van Eindhoven en omgeving. De tuinderij van het Wasven werkt ecologisch, met wisselteelt en combinatieteelt om de weerbaarheid van de gewassen te vergroten. Met weinig grondkering en zonder zware machines, om het bodemleven te stimuleren. Het domein wordt ecologish beheerd, zonder bestrijdingsmiddelen.

Naast het groen heeft het Wasven ook een gasterij en een winkel waar lokale producten verkocht worden. Daarnaast biedt het Wasven werkplekken voor mensen met een zorgvraag. Het samen werken in de gasterij, bakkerij en tuinderij zorgt voor structuur en sociale interactie. Dit gebeurd onder deskundige leiding van leermeesters en zorgcoaches.

In het groene hart bij de Wereldboom en op het veld bij de tuinderij zijn er het hele jaar door  evenementen zoals Effenaar ’t Wasven, Fête de la Nature, Muziek met Smaak en Typisch Tongelre. Ontspannen genieten van cultuur en natuur, en verantwoord lekker eten en drinken. Het Wasven werkt onder andere samen met poppodium De Effenaar, het Centrum voor de Kunsten, wijkcentrum ’t Oude Raadhuis en theatercollectief Het Salon.

Klik hier voor de website van Groendomein Wasven.