Groeninitiatief Acht

Type: Bewonerinitiatief

In de buurt Acht zetten verschillende bewoners zich in voor meer groen. Voor de aanleg van de HOV3 busbaan worden 200 bomen gekapt. De bomen zijn belangrijk voor het schoonhouden van de lucht. Omringt door het vliegveld, het spoortnet en drukke wegen zijn de bomen erg belangrijk voor de gezondheid van omwonenden. Bewoners van Acht, de dorpsraad en Trefpunt Groen Eindhoven zetten zich daarom in om snel het groen te herplanten.

Groeninitiatief Acht

Marleen Koolen vond het erg jammer dat er zoveel bomen gekapt worden. De bomen absorberen en filteren namelijk gassen zoals de uitstoot van stikstof van auto’s en vliegtuigen wat belangrijk is voor een schonere lucht en het gezond klimaat. Marleen zag veel mogelijkheden in de buurt om meer bomen te planten en is met het initiatief om bomen te planten ter compensatie van de aan HOV3 busbaan naar de dorpsraad gestapt. De dorpsraad heeft het initiatief vervolgens bij Trefpunt Groen Eindhoven ingediend. Samen is er gekeken waar de bomen geplant kunnen worden. Trefpunt Groen Eindhoven is met de gemeente in gesprek over de plannen. De bomen zullen verspreid in de buurt Acht geplant worden, helaas zullen dit er geen 200 zijn.  

Het liefst ziet Marleen Koolen nog veel meer groen in de wijk. Het lijkt haar leuk om een voedselbos/tuin aan te leggen in de buurt. Dit is echter vrij complex en ze is daarom op zoek naar anderen in de buurt die hieraan mee zouden willen helpen. Zou jij willen helpen bij het opzetten van een voedselbos? Stuur even een berichtje naar Trefpunt Groen Eindhoven, dan ontvang je het e-mailadres van Marleen!