Hennie Kuijken Stadsakker

Type: Bewonerinitiatief

Op twee verschillende locaties in Eindhoven vind je momenteel stadsakkers. Je hebt de stadsakker Eikenburg aan de Aalsterweg en de Hennie Kuijken Stadsakker aan de Castilielaan. De stichting Stadsakkers heeft als doel om voedsel te kweken voor de Voedselbank in Eindhoven. Via de voedselbank gaat de groenten en fruit naar mensen die onder de armoedegrens leven en niet voldoende eten hebben. Daarnaast kweken de stadsakkers ook voor andere organisaties als het Leger des Heils en Ervaring die staat. Op deze manier dragen de stadsakkers bij aan zowel een groenere stad als de bestrijding van armoede.

De stadsakkers zijn zo’n 10 jaar geleden opgestart. Het is begonnen vanuit de woningbouwcrisis. Er waren veel lege plekken en mensen zonder baan. Hierdoor ontstonden niet alleen de mogelijkheden voor het opstarten van de stadsakker maar groeide ook de vraag naar voedsel bij de voedselbank, voornamelijk vers voedsel. De akkers krijgen geen subsidie en moeten het doen met hun netwerk en de donaties die zij krijgen. Op dit moment wordt er een prachtige variatie aan groenten en wat fruit verbouwd op de akkers.

Op de stadsakkers werken voornamelijk vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die in de buurt wonen, maar ook mensen met een beperking. Ook bedrijven kunnen een dagje mee komen helpen. Daarnaast werkt de stichting ook samen met Wij Eindhoven, GGZE, Taalbrug en het Transitiecentrum. De stichting stadsakkers heeft op deze manier ook een hele belangrijke sociale bijdrage. Het draagt bij aan de verbinding tussen verschillende groepen in de samenleving, verbinding en ruimte voor vrijwilligers en verbinding met de natuur en vers biologisch voedsel.

Wordt jij ook enthousiast en wil jij ook graag meehelpen bij dit initiatief? Meld je dan aan als vrijwilliger. Als vrijwilliger kun je meewerken op de akkers en aan de slag werkzaamheden als zaaien, planten, schoffelen, onkruid wieden en oogsten. Bekijk de website voor meer informatie.