IVN Helmond

Type: Partner

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen (ongeveer 140) die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging met een hoofdkantoor in Amsterdam. IVN Helmond is een van deze afdelingen en een van de partners van Trefpunt Groen Eindhoven.

IVN Helmond organiseert activiteiten met als doel de schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Beleef de natuur! Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord. De activiteiten van IVN Helmond zijn onder andere: 

  • Het organiseren van wandelingen en excursies voor leden en publiek
  • Het organiseren van cursussen, lezingen en presentaties
  • Het begeleiden van natuurprojecten op basischolen en voor scoutinggroepen
  • Het uitvoeren van werkzaamheden rondom natuurbeheer
  • Het uitgeven van een ledenblad en nieuwsbrief
  • Het deelnemen aan tentoonstellingen en markten
  • Het participeren in diverse gemeentelijke en regionale overlegstructuren
  • Samenwerken met andere natuurorganisaties en regionale IVN-afdelingen
  •  

Klik hier voor de website van IVN Helmond.