Klankbordgroep Genneper Parken

Type: Partner

De klankbordgroep Genneper Parken is door de gemeente Eindhoven in het leven geroepen om te weten wat uiteenlopende belanghebbenden en belangstellenden vinden van ontwikkelingen in Genneper Parken. De klankbordgroep fungeert als toetsend forum voor ontwikkelen die in Genneper Parken plaats vinden.  

Door de jaren heen heeft de klankbordgroep meegedacht en gereageerd op kaders en plannen, aanbevelingen gedaan en meegewerkt in sessies rondom ontwikkelmogelijkheden van de Genneper Parken. Hierbij let de klankbordgroep op het proces, gebiedsontwikkeling en of plannen overeenkomen met eerder overeengekomen uitgangspunten. Actuele relevante ontwikkelingen voor de klankbordgroep zijn onder andere:

  • Eindhoven Museum met VONK,

  • De realisatie van het Clarissenkloosterhotel

  • De herinrichting Zwemcentrum De Tongelreep

  • Elysion Congrescentrum van Hotel Van der Valk

Trefpunt Groen Eindhoven werkt samen met de Klankbordgroep Genneperparken om om de ecologische (groen/water) waarden en de cultuurhistorie te behouden, versterken en beter zichtbaar te maken.