KlimaatGesprekken

Type: Bewonerinitiatief

Stichting KlimaatGesprekken coacht mensen en geeft handvatten om binnen de grenzen van een planeet te leven. Het doel van KlimaatGesprekken is om een positieve beweging op gang te brengen in de maatschappij, om de eigen invloed van mensen op de transformatie die nodig is om binnen de grenzen van de planeet te leven, zo groot mogelijk te maken. Hiernaast laten ze deelnemers zien hoe ze een goed, effectief en positief klimaatgesprek met anderen kunnen voeren. KlimaatGesprekken bestaat uit vrijwilligers en sporadisch zzp’ers die groepen (en bedrijven) door het hele land, dus ook in Eindhoven, coachen bij het verkleinen van hun voetafdruk en het vergroten van hun handafdruk (hun impact en invloed op anderen!).

KlimaatGesprekken is in 2016 opgericht als een Nederlandse tak van het Britse “Carbon Conversations”. Deze methode is opgezet door een psychotherapeut en een engineer en heeft een wetenschappelijk bewezen werking. Klimaatgesprekken zet de invloed van de gedragspsychologie centraal en gaat over de emoties die klimaatverandering bij mensen oproept, zoals klimaatstress en ontkenning. Waarden zijn van belang bij deze keuzes van mensen en daarom is de training o.a. gericht op bewustwording van waarden en gedrag. Tijdens de zes avonden durende training (in de vorm van een workshop reeks) worden de bovenstaande thema’s behandeld, aangevuld met praktische handvatten op het gebied van Wonen, Voedsel, Mobiliteit en Consumeren. Hiernaast leidt KlimaatGesprekken mensen op als Klimaatcoach en stuurt de stichting ook coaches naar bedrijven om te helpen bij het creëren van een kleinere ecologische voetafdruk. Op dit moment zijn er al vierhonderd opgeleide coaches en hebben tweeduizend mensen deelgenomen aan de reeks en/of coaching.

Door het opleiden van de coaches vergroten deze coaches hun eigen handafdruk en helpen zij anderen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. De belangrijkste boodschap van KlimaatGesprekken is ‘Praat erover!’. Uiteindelijk is het doel om het Nederlandse systeem zowel top down (via bedrijven en overheid) als bottom up (coaches) te veranderen. Hiernaast is het ultieme doel ‘om ooit overbodig te zullen zijn’.

Als je ook bezorgd bent over klimaatverandering en graag een bijdrage wilt leveren aan de oplossing, maar niet precies weet hoe, dan is de workshopreeks mogelijk interessant voor jou. In januari start een nieuwe reeks in Eindhoven. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden. Hiernaast kan je als vrijwilliger ook de coachopleiding, tegen een kleine vergoeding, volgen. Ook kan een bedrijf een opdracht uitzetten bij KlimaatGesprekken om een kleinere ecologische voetafdruk te creëren.

Ben je geïnteresseerd geworden in KlimaatGesprekken, in de workshopreeks of coach opleiding, kijk dan op de website of mail naar info@klimaatgesprekken.nl.

Ben je ook benieuwd naar communicatie tips volg onze gratis e-course met 8 weken lang tips via mail!