Milieudefensie Eindhoven

Type: Partner

Milieudefensie Eindhoven is een lokale afdeling van de landelijke Milieudefensie. Zij steunen en ondersteunen de acties van de landelijke vereniging en hebben bijvoorbeeld meegedaan aan de melk- en landbouwactie en luchtwachters campagne. Daarnaast steunen ze ook andere inititatieven op het gebied van schone lucht en verkeer.

Milieudefensie Eindhoven is actief op de thema's luchtkwaliteit en verkeer, landbouw en veeteelt, het vliegveld en de stad. Daarnaast doen ze graag mee met eenmalige acties rondom het thema energie. Verder organiseren ze ludieke en lokale acties, bijvoorbeeld door lokale ondernemers aan te spreken op het onnodig verlichten van winkelpanden of gesprekken te voeren met boeren. 

Naast het voeren van acties licht milieudefensie Eindhoven Eindhovense fractievoorzitters en het College van B&W ook regelmatig in over onderwerpen en gebeurtenissen die in de raad besproken zouden moeten worden. 

klik hier voor de website van Milieudefensie Eindhoven