Samen voor onze leefomgeving

Type: Bedrijf/instelling

Vanaf 2022 komen allerlei regels over onze leefomgeving samen in één wet, de Omgevingswet. Regels en wetten rondom bouwprojecten, energieopwekking, natuur en landschap en nog veel meer, veranderen. In dit nieuwe stelsel is er ook ruimte voor inbreng van omwonenden. Dat biedt kansen om jouw omgeving te vergroenen en te verduurzamen.

Samen voor onze leefomgeving

Door veel gemeenten wordt gewerkt aan het opstellen en vormgeven van omgevingsvisies en -plannen. Daarin worden belangrijke keuzes gemaakt; waar komen nieuwe woningen, windmolens en wegen? Het is belangrijk dat natuur en landschap goed worden vertegenwoordigd in dit proces.

Door de invoering van de wet heb jij de kans om te helpen zorgen voor een groene en duurzame leefomgeving. En om zelf wat te doen tegen de achteruitgang van biodiversiteit en aan de klimaatcrisis. Als je die kans niet pakt bestaat het risico dat vooral andere, niet groene en duurzame belangen de boventoon gaan spelen. En dat jouw omgeving minder groen een duurzaam wordt. Grijp dus die kans!

Om burgers hierbij te ondersteunen is het samenwerkingsverband ‘Samen voor onze Leefomgeving – invloed via de Omgevingswet’ opgestart. Hierin werken verschillende natuur- en milieuorganisaties samen met als doel: hun leden, donateurs en vrijwilligers informeren over de Omgevingswet en hen ondersteunen bij het invloed uitoefenen op hun leefomgeving via de Omgevingswet. De samenwerkingpartners willen hun achterban faciliteren om op lokaal niveau op te komen voor natuur- en milieubelangen en initiatieven te nemen om natuur- en milieuwaarden te verbeteren.

De samenwerkingspartners zijn: LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, IVN, SoortenNL, Natuur & Milieu, Milieudefensie en IPC Groene Ruimte. Landelijke organisaties (NGO's met een vrijwilligersachterban) op het gebied van natuur, landschap en milieu kunnen zich bij het  samenwerkingsverband aansluiten. 

Klik hier voor de website van Samen voor onze leefomgeving.