Stadstuin de Bergenhof

Type: Bewonerinitiatief

In de buurt ‘de Bergen’ is het oude Treffina-terrein te vinden dat is getransformeerd tot ‘De Bergenhof’. De Bergenhof is een groene binnentuin die door omwonenden is geadopteerd. Je vindt er een bloementuin, struikenbos en een mini-bos.

Stadstuin de Bergenhof

Het doel van De Bergenhof is het creëren van een sociale plek met maximaal gebruik van de buitenruimte. Het initiatief om het Treffina-terrein om te toveren tot een groene oase komt van bewonersvereniging De Bergen. De bewonersvereniging heeft als missie om de buurt te vergroenen.

Een van de initiatieven bij De Bergenhof is de aanleg van het mini-bos, ook wel BioBooster genoemd. De BioBooster is ontworpen door Eva van Rijsingen, bodem- en plantwetenschapper van BASE- projects.

Met het mini-bos wil de bewonersvereniging een voorbeeld zijn voor andere Eindhovense buurten. Als elke buurt namelijk zijn eigen mini-bos aan zou leggen, krijg je samen een oppervlakte van één groot bos, wat erg positief zal zijn voor een klimaatbestendiger Eindhoven.

In samenwerking met kinderen van basisschool De Trinoom is het bosje in maart 2022 aangelegd. Op een stukje grond ter grootte van 16 vierkante meter, komt inheems groen dat insecten en kleine dieren aantrekt en zo de bodem en het ecosysteem verrijkt.

Door middel van het mini-bos kan ook op kleine schaal aan duurzame doelen worden gewerkt zoals het ontwikkelen van netwerken en samenwerking, het creëren van bewustzijn voor natuur en milieu en het tegengaan van klimaatverandering.

Voor de aanleg van het mini-bos is gebruik gemaakt van subsidie van de gemeente. Eindhoven is namelijk een ‘Global goals’ gemeente. Initiatieven die binnen deze gemeente willen bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Helaas wordt er nog niet zo veel gebruik gemaakt van deze subsidie. Marlous Hermans, één van de initiatiefnemers, heeft daarom een draaiboekje ontwikkelt om andere buurten te helpen ook een mini-bos aan te leggen.

Bewonersvereniging De Bergen wil de buurt blijven vergroenen de komende jaren en het huidige groen intensiveren, zowel binnen als buiten De Bergenhof. Veel bewoners zijn al actief met de actie ‘Adopteer een straat’, maar ook op bijvoorbeeld daken en gevels kan nog groen worden aangelegd. Daarnaast zal het minibos de komende jaren nog meer gebruikt worden voor educatie aan de lokale basisschool, en zullen er door middel van het draaiboekje hopelijk ook minibossen in andere buurten verschijnen.

Het gebied van de Bergenhof begrenst door Kleine Berg, Prins Hendrikstraat, Smits-straat en Sint Catharinastraat.