Stamtafel Biodiversiteit

Type: Partner

De Stamtafel Biodiversiteit vormt een netwerkorganisatie met een informeel overleg. In dit overleg inspireren en faciliteren groene partijen elkaar om in actie te komen voor de biodiversiteit in Eindhoven. De Stamtafel Biodiversiteit is in 2010 ontstaan en komt 4 keer per jaar samen en is een broedplaats en facilitator voor ideeën van inwoners, bedrijven en organisaties als het gaat om groen en biodiversiteit. Samen hebben we 1 gemeenschappelijke ambitie: meer biodiversiteit realiseren en zorgen dat het hoog op de agenda in Eindhoven blijft.

De Stamtafel Biodiversiteit zit bomvol groenkennis en heeft een groot netwerk. Aan de stamtafel schuiven vertegenwoordigers aan van onder meer; de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), de Stichting Stadsnatuur Eindhoven, GGzE, Naturio, Van Duuren Bosbeheer, SWECO, Natuurwerkplaats Meerhoven, Woonbedrijf, de gemeente Eindhoven en wij, Trefpunt Groen Eindhoven.

De Stamtafel zorgt dus voor het delen van kennis en het verbinden van personen/partijen, waar het gaat om biodiversiteit. Hiermee functioneert de Stamtafel nu al 8 jaar als katalysator voor groene, biodiverse initiatieven. De Stamtafel Biodiversiteit heeft onder andere een bijdrage geleverd aan:

  • Het in stand houden van het arboretum in Meerhoven.
  • Een beter beheer in groengebied Gennep.
  • Op weg helpen van burgerinitiatieven, onder andere bij de Oude Gracht.
  • Initiatiefnemers van de pagina 'klimaat robuust bouwen' van de gemeente.
  • Implementatie van de kansenkaart biodiversiteit in de gemeente.
  • Ondersteunen van Operatie Steenbreek op het gebied van biodiversiteit.
  • Kennisplatvorm en bundelen van inbreng naar de Gemeente Eindhoven.
  • Het arrangement ‘Nieuwe wegen naar biodiversiteit in Eindhoven’. Een breed educatieprogramma om de waarde van biodiversiteit onder de aandacht te brengen.