Stichting stadsnatuur Eindhoven

Type: Partner

Stichting Stadsnatuur Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor bescherming, ontwikkeling en beheer van de natuur in Eindhoven. Ook werken we aan voorlichting en educatie en geven we advies in verschillende natuuroverleggen. Zij brengen mensen met een initiatief in contact met organisaties uit het eigen netwerk die ze verder kunnen helpen. 

 

Stichting stadsnatuur is ontstaan vanuit de Poelenwerkgroep. De leden wilden meer samenwerken met de andere natuurgroepen in Eindhoven buiten de poelenwerkgroep om. Zo ontstond in 1995 Stichting Stadsnatuur Eindhoven, die ook inzette voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Inmiddels heeft Stichting Stadsnatuur Eindhoven diverse werkgroepen;

  • poelenwerkgroep
  • Poelenadoptie
  • Slechtvalkenbescherming
  • Gierzwaluwgroep
  • Huiszwaluwgroep
  • Vleermuizenbescherming

Aan stichting stadsnatuur Eindhoven zijn diverse groepen aangesloten, waaronder het IVN, het KNNV, RAVON, Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant, en Vogelwerkgroep de Kempen. Iedereen is van harte welkom om bij te dragen aan een groener Eindhoven, af en toe meewerken aan een project of structureel een vaste taak oppakken kan allebei bijsStadsnatuur Eindhoven.

Klik hier voor de website van stichting stadsnatuur Eindhoven