Vogelwerkgroep de Kempen

Type: Bedrijf/instelling

Vogelwerkgroep De Kempen is een werkgroep welke actief de vogels die in de vrije natuur in de Kempen (Zuidoost-Brabant) voorkomen bestudeered. Van een klein groepje bevriende vogelaars groeide de werkgroep uit tot een veelzijdige en actieve organisatie van ongeveer 80 leden. 

 

Jaarlijks doen ze onderzoek aan broedvogels en niet-broedvogels. Voorbeelden hiervan zijn: inventarisaties van gebieden op broedvogels, tellingen van vogels in de winter, vogeltrektellingen, weidevogels, bekentellingen, nestkastenonderzoek en onderzoek naar de broedbiologie van uilen en roofvogels als havik en wespendief. Daarnaast doen ze mee aan diverse landelijke projecten. Voorbeelden van dit soort projecten zijn akkervogelprojecten in Eersel, Bladel, Eindhoven en Veldhoven, broedvogelmonitoring (inventarisatie Dal van de Groote Beerze en het dal van de Reusel), Meetnet Urbane Soorten (MUS-project van Sovon), Klapekstersimultaantelling op de Strabrechtse Heide, nestkastprojecten op de golfbaan Welschap, golfbaan Tongelreep,  Eindhovensche Golf, Koningshof en Vencomatic, nestkastprojecten voor Bosuil-Steenuil en Kerkuil, Punt Transect Tellingen (PTT-project Sovon), slaapplaatstellingen van Blauwe Kiekendief en  Grote Zilverreiger, soortonderzoeken van Ganzen-Groene Specht-Havik-Huiszwaluw-Nachtzwaluw-Oeverzwaluw-Slechtvalk-Wespendief, simultaantellingen Wespendief, vogeltrektellen in Veldhoven, op de Patersgronden en Strabrechtse Heide, onderhoud en monitoring oeverzwaluwwanden etc. etc. Op diverse manieren houden ze zich bezig met natuur- en vogelbescherming en het geven van voorlichting.

Daarnaast wordt er maandelijks een ledenbijeenkomst (m.u.v. juli) georganiseerd in D’n Aard, Ariespad 5 in Veldhoven, waar eigen leden vertellen over de projecten waar ze bij betrokken zijn of waar deskundige sprekers worden uitgenodigd om lezingen te geven over interessante onderwerpen. Ook wordt er jaarlijks een barbecue georganiseerd voor de leden als een dankjewel voor al hun vrijwillige inzet. 

Het vereniningsblad van Vogelwergroep de Kempen is de Blauwe Klauwier. In De Blauwe Klauwier staan onder andere verslagen van activiteiten, onderzoeken en bijzonderheden over vogels en vogelaars en besprekingen van natuurgebieden. Het verenigingsblad wordt niet meer op papier uitgegeven, maar is in 2017 vervangen door een digitale nieuwsbrief en sinds 2021 weer als een volwaardig digitaal tijdschrift. De edities van de Blauwe Klauwier zijn vanaf de website als PDF te downloaden.  

Klik hier voor de website van vogelwerkgroep de Kempen.