Waterschap de Dommel

Type: Bedrijf/instelling

Waterschap De Dommel beheert het water in Eindhoven. Zij werken aan schoon en voldoende water en beschermen zij de inwoners van midden Brabant tegen wateroverlast. Dat doen ze door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. 

Met ruim 1.774 stuwen werkt Waterschap de Dommel aan een goede balans tussen niet te veel en niet te weinig water. Belangrijk voor de landbouw én voor de natuur. Voor een goede oogst moet het land niet te nat zijn. Voor plant en dier is te weinig water juist niet goed.

Door beken weer te laten kronkelen krijgt water weer de ruimte. Zo wordt water langzamer afgevoerd en kan het beter de grond intrekken. Dit resulteerd in een stabieler grondwaterpeil. Met ditzelfde doel legt Waterschap de Dommel ook keringen aan, welke een teveel aan water tegenhouden. Daarnaast leggen zij waterbergingen aan. Wanneer er veel regen valt en beken dreigen te overstromen lopen de bergingen vol kan dit water langzaam afgevoerd worden.

Klik hier voor de website van Waterschap de Dommel.